Олещук О.М., Oleshchuk O. M., Олещук А.М., Oleksandra Oleshchuk
Олещук О.М., Oleshchuk O. M., Олещук А.М., Oleksandra Oleshchuk
д. мед. н., професор, завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією, Тернопільський
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Энтеросорбция: состояние вопроса и перспективы на будущее
ВГ Николаев, СВ Михаловский, АМ Олещук, НЕ Лисничук
Вісник проблем біології і медицини, 7-17, 2007
73*2007
Викладання фармакології–деякі підсумки і перспективи
КА Посохова, ОМ Олещук, ОО Шевчук
Медична освіта, 2012
102012
Доклиническое изучение энтеро-сорбентов. Методические рекомендации
ВГ Николаев, НТ Картель, Посохова, ЕА, Олещук, АМ
Государственный экспертный центр МЗ Украины, 2010
92010
Metformin protects the heart against hypertrophic and apoptotic remodeling after myocardial infarction
H Loi, F Boal, H Tronchere, M Cinato, S Kramar, O Oleshchuk, M Korda, ...
Frontiers in pharmacology 10, 2019
62019
Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту ентеросгель
КА Посохова, ВГ Ніколаєв, ОО Шевчук, ОМ Олещук, ІМ Кліщ, Д ВААРТ, ...
Мистецтво лікування, 81-83, 2011
62011
Показатели системы оксида азота и морфофункционального состояния печени при экспериментальном циррозе
АМ Олещук, АЗ Миколенко, СВ Трач-Росоловская
Медицина и образование в Сибири, 2013
52013
Зміни морфофункціонального стану печінки щурів при гострій інтоксикації тетрахлорметаном на фоні введення L-аргініну та глутаргіну
ОМ Олещук, ТВ Дацко
Світ медицини та біології, 24-28, 2007
52007
Протективна роль оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки
ОМ Олещук
Фармакологія та лікарська токсикологія, 41-45, 2010
42010
Застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті I типу
ЯІ Іванків, ОМ Олещук
Фармакологія та лікарська токсикологія, 41-47, 2016
32016
Ефективність ентеросорбції за умов медикаментозного ураження печінки
КА Посохова, ОО Шевчук, ОМ Олещук
Медична хімія, 195-195, 2011
32011
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” 12-13 квітня 2018 року, Науково-практичний журнал …
АВ Бойчук
22018
Investigation of phenolic compounds content in Chamerion angustifolium L. herb freeze-dried extract
H Feshchenko, O Oleshchuk, M Lukanyuk, BM Feshchenko
The Pharma Innovation 6 (3, Part A), 40, 2017
22017
Вивчення гострої токсичності рідкого екстракту трави чаберу садового
МІ Шанайда, ОМ Олещук
Український біофармацевтичний журнал, 22-26, 2017
22017
Acute toxicity determination of summer savory liquid extract
MI Shanaida, OM Oleshchuk
Ukraïns’ kij bìofarmacevtičnij žurnal, 22-26, 2017
22017
The Influence of Antiretroviral and Antituberculosis Agents on the Biochemical and Histopathological Indices of Liver Function in Rats
OO Shevchuk, KA Posokhova, OM Oleshchuk, TV Datsko
International Journal of Medicine and Medical Research 1 (1), 2015
22015
Показники проокcидантно-антиоксидантного гомеостазу здорових тварин за введення мелатоніну
ЯІ Іванків, ОМ Олещук
Медична та клінічна хімія, 39-42, 2015
22015
The influence of antiretroviral and antituberculosis agents on the biochemical and histopathological indices of liver function in rats
OO Shevchuk, KA Posokhova, OM Oleshchuk, TV Datsko
International Journal of Medicine and Medical Research 1 (1), 68-74, 2015
22015
Експериментальне обгрунтування застосування попередникiв синтезу оксиду азоту при iшемiї-реперфузiї печiнки
ОМ Олещук
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 2012
22012
Изучение эффективности препарата Энтеросгель при экспериментальной почечной недостаточности
ЛС Фира, ВГ Николаев, ИН Клищ, ОМ Олещук, ПГ Лихацкий
Медицина неотложных состояний, 2011
22011
Блокада синтезу оксиду азоту при експериментальному цирозі
ОМ Олещук, КА Посохова, АЄ Мудра
Медична хімія, 197-197, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20