Serhii Nozdrin
Serhii Nozdrin
Oles Honchar Dnipro National University
Verified email at mail.dsu.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Індивідуально-психологічні детермінанти когнітивної продуктивності
ДС Волков, СВ Ноздрін
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 78-88, 2018
2018
Індивідуально-типологічні фактори продуктивності уваги студентів
ДС Волков, СВ Ноздрін
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні…, 2017
2017
INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL FACTORS OF ATTENTION PRODUCTIVITY
ДС Волков, СВ Ноздрін
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні…, 2017
2017
ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУ
DS Volkov, SV Nozdrin
Journal of Psychology Research 22 (9/1), 2016
2016
Modern innovative methods of individual physical activities for students
GV Ohromyy, SV Nozdrin, NU Makarova
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, 2016
2016
ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНОТИПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ
ДС ВОЛКОВ, СВ НОЗДРІН
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 17, 97-106, 2016
2016
Вплив індивідуально-типологічних властивостей на продуктивність інтелекту
ДС Волков, СВ Ноздрін
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія, 44-51, 2016
2016
Інноваційні методи визначення індивідуальних можливостей школярів до навчального процесу
Г Охромій, С Аніскевич, Н Макарова, С Ноздрін
ВНТУ, 2016
2016
КРИТЕРИИ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАГРУЗОК К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ У ШКОЛЬНИКОВ
ГВ Охромій, СВ Ноздрін, НЮ Макарова, СВ Аніскевич
Вісник Одеського національного університету. Психологія 20 (2-2), 122-133, 2015
2015
Індивідуально-психологічні особливості обробки інформації у студентів вищих навчальних закладів
Д Волков, С Ноздрін
Вісник Дніпропетровського університету: Серія Психологія, 32-42, 2015
2015
Сучасні дослідження індивідуально-психологічних детермінант когнітивної продуктивності
Д Волков, С Ноздрін
ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "КОГНІТИВНІ ТА ЕМОЦІЙНО…, 2015
2015
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Г Охромій, С Ноздрін, Макарова, Наталія
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України 2 (64), 24-27, 2015
2015
Оцінка толерантності студентів до розумових навантажень
С Ноздрін
ІІІ Міжнародний форум студентів, аспірантів та молодих вчених, 223-225, 2015
2015
Сучасні інноваційні методи індивідуальних фізичних навантажень для студентів
ГВ Охромій, СВ Ноздрін, НЮ Макарова
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 24-27, 2015
2015
Дослідження індивідуально-психологічних детермінант когнітивної продуктивності
ДС Волков, СВ Ноздрін
Психологія та соціальна робота 20 (4 (38)), 2015
2015
Критерії підбору оптимальних індивідуальних навантажень до навчального процесу у школярів
ГВ Охромій, СВ Ноздрін, НЮ Макарова, СВ Аніскевич
Психологія та соціальна робота 20 (2 (36)), 2015
2015
Спосіб визначення толерантності людини до розумових навантажень (методичні рекомендації)
Г Охромій, С Ноздрін
Український державний хіміко-технологічний університет, 2014
2014
Інноваційні способи оцінки толерантності до розумових та фізичних навантажень у студентів вищих навчальних закладів
Г Охромій, С Ноздрін
ВНТУ, 2014
2014
Спосіб визначення фізичної витривалості людини
Г Охромій, С Ноздрін, Н Макарова
2013
Спосіб визначення толерантності людини до розумових навантажень
Г Охромій, С Ноздрін
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20