Ігор Ялдін
Ігор Ялдін
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Verified email at hneu.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління створенням і розвитком видатної корпорації: монографія
МО Кизим, АА Пилипенко, ІВ Ялдін
Х.: Інжек, 2007
202007
Передумови виникнення та сутність поняття «інтегрована структура бізнесу»
ІВ Ялдін
Економіка та управління підприємствами, 61-72, 2010
92010
Ресурсно-компетентністний підхід до організації управління життєдіяльністю інтегрованих структур бізнесу
IB Ялдін
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (7), 2009
72009
Теоретико-методологічний базис та концепція стійкого розвитку інтегрованих структур бізнесу
ІВ Ялдін
Проблеми економіки, 39-51, 2010
62010
Когнітивне моделювання у прогнозуванні сценаріїв стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу
ІВ Ялдін
Проблеми економіки, 142-150, 2011
52011
Промислова політика: її сутність та значення
ВЄ Хаустова, ІВ Ялдін
Бізнес Інформ, 36-42, 2014
42014
Когнитивное моделирование в прогнозировании сценариев стратегии устойчивого развития интегрированной структуры бизнеса
ІВ Ялдін
Проблемы экономики (Харьков), 142-150, 2011
32011
Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення
АА Пилипенко, ІВ Ялдін
Актуальні проблеми економіки, 253-260, 2010
32010
Сценарний підхід до обґрунтування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу
АА Пилипенко, ІВ Ялдін
Ефективна економіка, 2015
22015
УЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
АН Тищенко, ВЕ Хаустова, ИВ Ялдин
COMPETITIVENESS: PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE, 156, 2007
22007
Теорія та практика використання системи збалансованих показників у забезпеченні сталого розвитку інтегрованих структур бізнесу
ІВ Ялдін
Бізнес Інформ, 301-315, 2012
12012
Теоретико-методологический базис и концепция устойчивого развития интегрированных структур бизнеса
ІВ Ялдін
Проблемы экономики (Харьков), 39-51, 2010
12010
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
ІО Губарєва, ІВ Ялдін
Актуальные проблемы современной науки, 2017
2017
Збалансована система показників в організації стратегічного контролінгу стійкого розвитку інтегрованої структура бізнесу
АА Пилипенко, ІВ Ялдін
Ефективна економіка, 2016
2016
Імітаційне моделювання конкурентоспроможності металургійної галузі України
ІВ Ялдін
Управління розвитком, 129–136-129–136, 2016
2016
Государственная поддержка металлургической промышленности в развитых и развивающихся странах
СВ Антоненко, ИВ Ялдин, ТВ Кочетыгова
Проблемы экономики, 2015
2015
Державна підтримка металургійної промисловості у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються
СВ Антоненко, ІВ Ялдін, ТВ Кочетигова
Проблеми економіки, 7-15, 2015
2015
Промышленная политика: ее сущность и значение
ВЕ Хаустова, ИВ Ялдин
Бизнес Информ, 2014
2014
Теория и практика использования системы сбалансированных показателей в обеспечении устойчивого развития интегрированных структур бизнеса
ІВ Ялдін
Бизнес информ, 301-315, 2012
2012
Интеграционные процессы в металлургической промышленности Украины
ІВ Ялдін
Проблемы экономики (Харьков), 25-38, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20