Ігор Ялдін
Ігор Ялдін
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
НазваПосиланняРік
Управління створенням і розвитком видатної корпорації: монографія
МО Кизим, АА Пилипенко, ІВ Ялдін
Х.: Інжек, 2007
192007
Передумови виникнення та сутність поняття «інтегрована структура бізнесу»
ІВ Ялдін
Економіка та управління підприємствами, 61-72, 2010
92010
Теоретико-методологічний базис та концепція стійкого розвитку інтегрованих структур бізнесу
ІВ Ялдін
Проблеми економіки, 39-51, 2010
52010
Ресурсно-компетентністний підхід до організації управління життєдіяльністю інтегрованих структур бізнесу
IB Ялдін
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (7), 2009
52009
Промислова політика: її сутність та значення
ВЄ Хаустова, ІВ Ялдін
Бізнес Інформ, 36-42, 2014
42014
Когнітивне моделювання у прогнозуванні сценаріїв стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу
ІВ Ялдін
Проблеми економіки, 142-150, 2011
32011
Когнитивное моделирование в прогнозировании сценариев стратегии устойчивого развития интегрированной структуры бизнеса
ІВ Ялдін
Проблемы экономики (Харьков), 142-150, 2011
22011
Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення
АА Пилипенко, ІВ Ялдін
Актуальні проблеми економіки, 253-260, 2010
22010
Учет параметров диверсификации при оценке конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: Монографія
ОМ Тищенко, ВЕ Хаустова, ИВ Ялдин
Х.: ВД" ІНЖЕК, 156-172, 2007
22007
Сценарний підхід до обґрунтування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу
АА Пилипенко, ІВ Ялдін
Ефективна економіка, 2015
12015
Теорія та практика використання системи збалансованих показників у забезпеченні сталого розвитку інтегрованих структур бізнесу [Електронний ресурс]
ІВ Ялдін
Бізнес Інформ, 301-315, 2012
12012
Теоретико-методологический базис и концепция устойчивого развития интегрированных структур бизнеса
ІВ Ялдін
Проблемы экономики (Харьков), 39-51, 2010
12010
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
ІО Губарєва, ІВ Ялдін
Актуальные проблемы современной науки, 2017
2017
Імітаційне моделювання конкурентоспроможності металургійної галузі України
ІВ Ялдін
Управління розвитком, 129–136-129–136, 2016
2016
Державна підтримка металургійної промисловості у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються
СВ Антоненко, ІВ Ялдін, ТВ Кочетигова
Проблеми економіки, 7-15, 2015
2015
Промышленная политика: ее сущность и значение
ВЕ Хаустова, ИВ Ялдин
Бизнес Информ, 2014
2014
Интеграционные процессы в металлургической промышленности Украины
ІВ Ялдін
Проблемы экономики (Харьков), 25-38, 2010
2010
Предпосылки возникновения и суть понятия «Интегрированная структура бизнеса»
ІВ Ялдін
Проблемы экономики (Харьков), 61-72, 2010
2010
ОБЛІК ТА ІНЖЕНЕРІЯ ВИМОГ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕХАНІЗМУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРНО-МЕРЕЖНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ УТВОРЕНЬ
АА Пилипенко, ІВ Ялдін
2010
В МЕТАЛУРГІйНІй ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАїНИ
ІВ ЯЛДІН
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20