Владимир Ковбаса
Владимир Ковбаса
Национальный университет пищевых технологий
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuft.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Углеводы в пищевых продуктах
МО Полумбрик, ВВ Литвяк, ЗВ Ловкис, ВН Ковбаса
Минск: ИВЦ Минфина, 2016
202016
Thermogravimetric research of the extruded and native types of starch
ВЯ Пічкур, ММ Лазаренко, ОМ Алєксєєв, ВМ Ковбаса, МВ Лазаренко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (6 (73)), 52-56, 2015
122015
Наукове обгрунтування високотемпературної екструзії природних біополімерів та розробка раціональних технологій харчоконцентратів і хлібопродуктів поліпшеної якості
ВМ Ковбаса
121998
Застосування екструзії у виробництві нових харчових продуктів
ВМ Ковбаса, АМ Дорохович, БІ Хіврич
121995
Изменение количества и активности ингибиторов протеолитических ферментов в процессе их гидротермической обработки
ВН Ковбаса, ВА Терлецкая, ЕВ Кобылинская
102000
Разработка оптимальных рецептур сухих завтраков повышенной биологической ценности с использованием математического моделирования
НГ Миронова, ВН Ковбаса
Хранение и переработка сельхозсырья, 51-52, 1998
101998
Механіко-технологічне обґрунтування оптимізації взаємодії робочих органів з ґрунтом: дис…. докт. техн. наук: 05.05. 11
ВП Ковбаса
П. Ковбаса, 2006
92006
Использование нетрадиционного сырья в производстве чипсов
ИГ Хорошева, ЕА Назаренко, ВН Ковбаса
92003
Використання солодових екстрактів у продуктах ко-екструзії
ЛВ Махинько, ВМ Ковбаса, ЄІ Ковалевська, НО Ємельянова, ...
82004
Біологічна роль цинку і необхідність забезпечення адекватного рівня його споживання людиною
МД Тронько, МО Полумбрик, ВМ Ковбаса, ВІ Кравченко, ЯГ Бальон
Вісник Національної академії наук України, 21-31, 2013
72013
Зміни вуглеводного комплексу зернових у процесі екструзії
ВМ Ковбаса, НГ Миронова, СВ Шаповал
Вісник аграрної науки, 55-57, 1997
71997
Механіка сільськогосподарських матеріалів та середовищ
ВП Ковбаса, ВМ Швайко, ОП Гуцол
навчальний посібник-Київ: Лисенко ММ, 2015
62015
Фізичні рівняння деформування ґрунту з суттєвим проявом в’язкопластичних властивостей
ВП Ковбаса
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
62011
Фотометричне визначення мікрокількостей купруму в нових харчових продуктах
ЄЄ Костенко, ВМ Ковбаса, ОМ Бутенко, ОП Кабан
Наукові праці УДУХТ, 75-76, 2002
62002
Экструдированный пшеничный крахмал как улучшитель для хлебопекарных изделий
ВН Ковбаса, ЕВ Кобылинская, АВ Ковалев, ВН Олифиренко
Известия высших учебных заведений. Пищевая технология, 1998
61998
Investigation of the efficiency of use of polycomponent acidifiers in the technology of rye-wheat bread
T Sylchuk, O Bilyk, V Kovbasa, V Zuiko
EUREKA: Life Sciences, 3-10, 2017
52017
Технологія та лабораторний практикум кондитерських виробів і харчових концентратів
АМ Дорохович, ВМ Ковбаса
АМ Дорохович, ВМ Ковбаса-К.: Фірма «ІНКОС, 2015
52015
Сировина для виробництва картопляних чипсів
ОА Лисогор, ВМ Ковбаса, ТМ Купріянова
Продовольчі ресурси. Серія: Технічні науки, 40-43, 2014
52014
Динамічний аналіз роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом
ВС Ловейкін, ВП Ковбаса, КІ Почка
Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер …, 2010
52010
Дослідження комплексоутворення плюмбуму (II) з валіном
ЄЄ Костенко, ВМ Ковбаса, ВА Терлецька, ГМ Біла, ІМ Зінченко, ...
52010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20