Подписаться
Владимир Ковбаса
Владимир Ковбаса
Национальный университет пищевых технологий
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuft.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Углеводы в пищевых продуктах
МО Полумбрик, ВВ Литвяк, ЗВ Ловкис, ВН Ковбаса
ИВЦ Минфина, 2016
272016
Thermogravimetric research of the extruded and native types of starch
V Pichkur, M Lazarenko, O Alekseev, V Kovbasa, M Lazarenko
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (6), 73, 2015
212015
Застосування екструзії у виробництві нових харчових продуктів
ВМ Ковбаса, АМ Дорохович, БІ Хіврич
131995
Разработка оптимальных рецептур сухих завтраков повышенной биологической ценности с использованием математического моделирования
НГ Миронова, ВН Ковбаса
Хранение и переработка сельхозсырья, 51-52, 1998
121998
Наукове обгрунтування високотемпературної екструзії природних біополімерів та розробка раціональних технологій харчоконцентратів і хлібопродуктів поліпшеної якості
ВМ Ковбаса
121998
Технологія та лабораторний практикум кондитерських виробів і харчових концентратів: навч. посіб
АМ Дорохович, ВМ Ковбаса
Київ.«Інкос, 2015
112015
Механіко-технологічне обґрунтування оптимізації взаємодії робочих органів з грунтом: дис.… д-ра техн. наук: спец. 05.05. 11–" Машини і засоби механізації …
ВП Ковбаса
К.: Вид-во" Лібра, 2006
102006
Изменение количества и активности ингибиторов протеолитических ферментов в процессе их гидротермической обработки
ВН Ковбаса, ВА Терлецкая, ЕВ Кобылинская
102000
Використання солодових екстрактів у продуктах ко-екструзії
ЛВ Махинько, ВМ Ковбаса, ЄІ Ковалевська, НО Ємельянова, ...
92004
Использование нетрадиционного сырья в производстве чипсов
ИГ Хорошева, ЕА Назаренко, ВН Ковбаса
92003
Механіка сільськогосподарських матеріалів та середовищ
ВП Ковбаса, ВМ Швайко, ОП Гуцол
навчальний посібник-Київ: Лисенко ММ, 2015
82015
Investigation of the effect of multicomponent acidulants on the preservation of freshness and aroma of rye-wheat bread
T Sylchuk, O Bilyk, V Kovbasa, V Zuiko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-9, 2017
72017
Сировина для виробництва картопляних чипсів
ОА Лисогор, ВМ Ковбаса, ТМ Купріянова
Продовольчі ресурси. Серія: Технічні науки, 40-43, 2014
72014
Біологічна роль цинку і необхідність забезпечення адекватного рівня його споживання людиною
МД Тронько, МО Полумбрик, ВМ Ковбаса, ВІ Кравченко, ЯГ Бальон
Вісник Національної академії наук України, 21-31, 2013
72013
Экструдированный пшеничный крахмал как улучшитель для хлебопекарных изделий
ВН Ковбаса, ЕВ Кобылинская, АВ Ковалев, ВН Олифиренко
Известия высших учебных заведений. Пищевая технология, 21-23, 1998
71998
Зміни вуглеводного комплексу зернових у процесі екструзії
ВМ Ковбаса, НГ Миронова, СВ Шаповал
Вісник аграрної науки, 55-57, 1997
71997
Фізичні рівняння деформування ґрунту з суттєвим проявом в’язкопластичних властивостей
ВП Ковбаса
Motrol: Motorization and power industry in agriculture 13, 92-97, 2011
62011
Визначення траєкторії руху частинки за заданого кінематичного режиму
ВП Ковбаса
Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні …, 2008
62008
Доцільність використання цукрозамінників при виробництві борошняних кондитерських виробів
ВВ Дорохович, ВМ Ковбаса
62006
Нові підходи щодо використання зернових культур
АІ Українець, ВМ Ковбаса, ЛО Федоренченко, ТІ Романовська, ...
62002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20