Владимир Ковбаса
Владимир Ковбаса
Национальный университет пищевых технологий
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Углеводы в пищевых продуктах
МО Полумбрик, ВВ Литвяк, ЗВ Ловкис, ВН Ковбаса
Минск: ИВЦ Минфина, 2016
232016
Thermogravimetric research of the extruded and native types of starch
V Pichkur, M Lazarenko, O Alekseev, V Kovbasa, M Lazarenko
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (6), 73, 2015
142015
Застосування екструзії у виробництві нових харчових продуктів
ВМ Ковбаса, АМ Дорохович, БІ Хіврич
131995
Наукове обгрунтування високотемпературної екструзії природних біополімерів та розробка раціональних технологій харчоконцентратів і хлібопродуктів поліпшеної якості
ВМ Ковбаса
121998
Изменение количества и активности ингибиторов протеолитических ферментов в процессе их гидротермической обработки
ВН Ковбаса, ВА Терлецкая, ЕВ Кобылинская
102000
Разработка оптимальных рецептур сухих завтраков повышенной биологической ценности с использованием математического моделирования
НГ Миронова, ВН Ковбаса
Хранение и переработка сельхозсырья, 51-52, 1998
101998
Использование нетрадиционного сырья в производстве чипсов
ИГ Хорошева, ЕА Назаренко, ВН Ковбаса
92003
Механіко-технологічне обґрунтування оптимізації взаємодії робочих органів з грунтом: дис.… д-ра техн. наук: спец. 05.05. 11–" Машини і засоби механізації …
ВП Ковбаса
К.: Вид-во" Лібра, 2006
82006
Використання солодових екстрактів у продуктах ко-екструзії
ЛВ Махинько, ВМ Ковбаса, ЄІ Ковалевська, НО Ємельянова, ...
82004
Технологія та лабораторний практикум кондитерських виробів і харчових концентратів: навч. посіб
АМ Дорохович, ВМ Ковбаса
К.: Фірма «ІНКОС, 2015
72015
Сировина для виробництва картопляних чипсів
ОА Лисогор, ВМ Ковбаса, ТМ Купріянова
Продовольчі ресурси. Серія: Технічні науки, 40-43, 2014
72014
Біологічна роль цинку і необхідність забезпечення адекватного рівня його споживання людиною
МД Тронько, МО Полумбрик, ВМ Ковбаса, ВІ Кравченко, ЯГ Бальон
Вісник Національної академії наук України, 21-31, 2013
72013
Фізичні рівняння деформування ґрунту з суттєвим проявом в’язкопластичних властивостей
ВП Ковбаса
Motrol: Motorization and power industry in agriculture 13, 92-97, 2011
72011
Зміни вуглеводного комплексу зернових у процесі екструзії
ВМ Ковбаса, НГ Миронова, СВ Шаповал
Вісник аграрної науки, 55-57, 1997
71997
Механіка сільськогосподарських матеріалів та середовищ
ВП Ковбаса, ВМ Швайко, ОП Гуцол
навчальний посібник-Київ: Лисенко ММ, 2015
62015
Фотометричне визначення мікрокількостей купруму в нових харчових продуктах
ЄЄ Костенко, ВМ Ковбаса, ОМ Бутенко, ОП Кабан
Наукові праці УДУХТ, 75-76, 2002
62002
Экструдированный пшеничный крахмал как улучшитель для хлебопекарных изделий
ВН Ковбаса, ЕВ Кобылинская, АВ Ковалев, ВН Олифиренко
Известия высших учебных заведений. Пищевая технология, 1998
61998
Investigation of the efficiency of use of polycomponent acidifiers in the technology of rye-wheat bread
T Sylchuk, O Bilyk, V Kovbasa, V Zuiko
EUREKA: Life Sciences, 3-10, 2017
52017
Дослідження комплексоутворення плюмбуму (II) з валіном
ЄЄ Костенко, ВМ Ковбаса, ВА Терлецька, ГМ Біла, ІМ Зінченко, ...
52010
Дослідження комплексоутворення плюмбуму (II) з метіоніном
ЄЄ Костенко, ГМ Біла, ВМ Ковбаса, ВА Терлецька, ІМ Зінченко, ...
52010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20