Підписатись
Владимир Ковбаса
Владимир Ковбаса
Национальный университет пищевых технологий
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Углеводы в пищевых продуктах
МО Полумбрик, ВВ Литвяк, ЗВ Ловкис, ВН Ковбаса
ИВЦ Минфина, 2016
272016
Thermogravimetric research of the extruded and native types of starch
V Pichkur, M Lazarenko, O Alekseev, V Kovbasa, M Lazarenko
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (6), 73, 2015
212015
Застосування екструзії у виробництві нових харчових продуктів
ВМ Ковбаса, АМ Дорохович, БІ Хіврич
141995
Механіко-технологічне обґрунтування оптимізації взаємодії робочих органів з грунтом: дис.… д-ра техн. наук: спец. 05.05. 11–" Машини і засоби механізації …
ВП Ковбаса
К.: Вид-во" Лібра, 2006
132006
Разработка оптимальных рецептур сухих завтраков повышенной биологической ценности с использованием математического моделирования
НГ Миронова, ВН Ковбаса
Хранение и переработка сельхозсырья, 51-52, 1998
121998
Наукове обгрунтування високотемпературної екструзії природних біополімерів та розробка раціональних технологій харчоконцентратів і хлібопродуктів поліпшеної якості
ВМ Ковбаса
121998
Технологія та лабораторний практикум кондитерських виробів і харчових концентратів: навч. посіб
АМ Дорохович, ВМ Ковбаса
Київ «Інкос, 2015
112015
Изменение количества и активности ингибиторов протеолитических ферментов в процессе их гидротермической обработки
ВН Ковбаса, ВА Терлецкая, ЕВ Кобылинская
102000
Механіка сільськогосподарських матеріалів та середовищ
ВП Ковбаса, ВМ Швайко, ОП Гуцол
навчальний посібник-Київ: Лисенко ММ, 2015
92015
Використання солодових екстрактів у продуктах ко-екструзії
ЛВ Махинько, ВМ Ковбаса, ЄІ Ковалевська, НО Ємельянова, ...
92004
Использование нетрадиционного сырья в производстве чипсов
ИГ Хорошева, ЕА Назаренко, ВН Ковбаса
92003
Investigation of the effect of multicomponent acidulants on the preservation of freshness and aroma of rye-wheat bread
T Sylchuk, O Bilyk, V Kovbasa, V Zuiko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-9, 2017
82017
Сировина для виробництва картопляних чипсів
ОА Лисогор, ВМ Ковбаса, ТМ Купріянова
Продовольчі ресурси. Серія: Технічні науки, 40-43, 2014
72014
Біологічна роль цинку і необхідність забезпечення адекватного рівня його споживання людиною
МД Тронько, МО Полумбрик, ВМ Ковбаса, ВІ Кравченко, ЯГ Бальон
Вісник Національної академії наук України, 21-31, 2013
72013
Vplyv protsesu ekstruzii na krokhmal ekstruziinykh kartopleproduktiv.[Influence of extrusion process on starch of extruded potato products.] Kharchova nauka i tekhnolohiia
O Shulha, V Kovbasa, S Shulha
Food Science and Technology 2, 60-62, 2011
72011
Визначення траєкторії руху частинки за заданого кінематичного режиму
ВП Ковбаса
Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні …, 2008
72008
Экструдированный пшеничный крахмал как улучшитель для хлебопекарных изделий
ВН Ковбаса, ЕВ Кобылинская, АВ Ковалев, ВН Олифиренко
Известия высших учебных заведений. Пищевая технология, 21-23, 1998
71998
Зміни вуглеводного комплексу зернових у процесі екструзії
ВМ Ковбаса, НГ Миронова, СВ Шаповал
Вісник аграрної науки, 55-57, 1997
71997
Фізичні рівняння деформування ґрунту з суттєвим проявом в’язкопластичних властивостей
ВП Ковбаса
Motrol: Motorization and power industry in agriculture 13, 92-97, 2011
62011
Доцільність використання цукрозамінників при виробництві борошняних кондитерських виробів
ВВ Дорохович, ВМ Ковбаса
62006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20