Follow
Тимошенко Ірина Павлівна
Тимошенко Ірина Павлівна
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
колективна монографія/[ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко та ін.]; за наук. ред. МІ Диби, ТВ Майорової
А інвестиційного процесу в Україні
К.: КНЕУ 472 (8), 2012
59*2012
Фінансова підтримка проектів у сфері енергозбереження в Україні
ІП Петренко, ОЮ Козловська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
352017
Трансформація заощаджень населення в інвестиції: досвід та проблеми в Україні
ІП Петренко
Економіка України, 50-61, 2014
142014
Проблеми трансформації заощаджень в інвестиції на фінансовому ринку України
ПІП Майорова Т. В.
Інвестиції: практика та досвід, 11-17, 2015
102015
Перспективные тренды развития науки: экономика
ДА Скотников, ВА Ярмоленко, ТИ Безденежных, НВ Буренникова, ...
Физическое лицо-предприниматель Куприенко Сергей Васильевич, 2016
92016
Досвід сша у використанні боргових цінних паперів для проектного фінансування: державний та муніципальний сектор
ІП Петренко
Ефективна економіка, 2011
72011
Особливості залучення інвестиційного капіталу шляхом емісії корпоративних облігацій
П Петренко
ББК 65. я43 В 53, 84, 2011
62011
Корпоративні облігації як джерело фінансування інвестиційних проектів
ІП Петренко
Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного …, 2011
62011
Україна та Польща: на шляху до розширення інвестицій у енерґозбереження/Петренко ІП
ІП Петренко
Збірник наукових праць національного університету державної податкової …, 2010
62010
Правові та фінансові аспекти використання цільових облігацій для фінансування житлового будівництва в Україні
ІП Петренко
Економіка та держава, 58-60, 2012
52012
Державний інвестиційний кредит: вітчизняні реалії
ІП Петренко, СВ Урванцева
Економіка та держава, 78-81, 2015
42015
Екологічні інвестиції та джерела їх фінансування в Україні
ІП Петренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2018
22018
P2P кредитування як новітній метод фінансування інвестиційних проектів
ІП Петренко
Научные труды SWorld 9 (3), 35-40, 2015
22015
Теоретичні засади участі боргових цінних паперів у формуванні реального інвестиційного капіталу
ІП Петренко
Інвестиції: практика та досвід, 36-41, 2014
22014
Муниципальные облигации как инструмент формирования инвестиционного потенциала бюджетов местных общин
АМ Дыба, ВВ Крук, ИП Петренко
Актуальные вопросы современной науки, 2012
22012
Досвід США у використанні муніципальних боргових цінних паперів для проектного фінансування
ІП Петренко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
22011
Кредитний рейтинг як інтегральна оцінка інвестиційної привабливості облігацій
ІП Петренко
Ефективна економіка, 2010
22010
Світові тенденції розвитку необанків
ІП Петренко
СЕКЦІЯ 1. СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В …, 0
2
Фінансування стартапів в Україні
НР Лебедко, ІП Петренко, ИП Петренко
Національний університет «Львівська політехніка», 2019
12019
Проектне фінансування
ТВ Майорова, ТВ Майорова, ОО Ляхова, ЕА Ляхова, ІВ Власова, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20