Петренко Ірина Павлівна
Петренко Ірина Павлівна
Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
колективна монографія/[ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко та ін.]; за наук. ред. МІ Диби, ТВ Майорової
А інвестиційного процесу в Україні
К.: КНЕУ 472 (8), 2012
51*2012
Фінансова підтримка проектів у сфері енергозбереження в Україні
ІП Петренко, ОЮ Козловська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
202017
Трансформація заощаджень населення в інвестиції: досвід та проблеми в Україні
ІП Петренко
Економіка України, 50-61, 2014
132014
Проблеми трансформації заощаджень в інвестиції на фінансовому ринку України
ПІП Майорова Т. В.
Інвестиції: практика та досвід, 11-17, 2015
102015
Перспективные тренды развития науки: экономика
ДА Скотников, ВА Ярмоленко, ТИ Безденежных, НВ Буренникова, ...
Куприенко Сергей Васильевич, 2016
92016
Особливості залучення інвестиційного капіталу шляхом емісії корпоративних облігацій
ІП Петренко
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011
62011
Досвід сша у використанні боргових цінних паперів для проектного фінансування: державний та муніципальний сектор
ІП Петренко, ИП Петренко
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2011
62011
Корпоративні облігації як джерело фінансування інвестиційних проектів
ІП Петренко
Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного …, 2011
62011
Україна та Польща: на шляху до розширення інвестицій у енерґозбереження/Петренко ІП
ІП Петренко
Збірник наукових праць національного університету державної податкової …, 2010
62010
Правові та фінансові аспекти використання цільових облігацій для фінансування житлового будівництва в Україні
ІП Петренко
ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава», 2012
52012
P2P кредитування як новітній метод фінансування інвестиційних проектів
ІП Петренко
Научные труды SWorld 9 (3), 35-40, 2015
22015
Теоретичні засади участі боргових цінних паперів у формуванні реального інвестиційного капіталу
ІП Петренко
Інвестиції: практика та досвід, 36-41, 2014
22014
Муниципальные облигации как инструмент формирования инвестиционного потенциала бюджетов местных общин
АМ Дыба, ВВ Крук, ИП Петренко
Актуальные вопросы современной науки, 2012
22012
Досвід США у використанні муніципальних боргових цінних паперів для проектного фінансування
ІП Петренко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
22011
Кредитний рейтинг як інтегральна оцінка інвестиційної привабливості облігацій
ІП Петренко
Ефективна економіка, 2010
22010
Фінансування стартапів в Україні
НР Лебедко, ІП Петренко, ИП Петренко
Національний університет «Львівська політехніка», 2019
12019
Екологічні інвестиції та джерела їх фінансування в Україні
ІП Петренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2018
12018
Проектне фінансування
ТВ Майорова, ТВ Майорова, ОО Ляхова, ЕА Ляхова, ІВ Власова, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
12017
Державний інвестиційний кредит: вітчизняні реалії
ІП Петренко, СВ Урванцева, СВ Урванцева
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2015
12015
Роль боргових цінних паперів у кругообігу фіктивного інвестиційного капіталу
ІП Петренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20