Віктор Ткач, Виктор Ткач, Victor Tkach
Віктор Ткач, Виктор Ткач, Victor Tkach
директор, УкрНИИЛХА УкрНДІЛГА URIFFM Український науково-дослідний інститут лісового господарства та
Подтвержден адрес электронной почты в домене uriffm.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Заплавні ліси України
ВП Ткач
Харків: Право, 1999
821999
Лісова типологія
БФ Остапенко, ВП Ткач
Навч. посібн. / Харк. держ. аграр. ун-тет ім. В.В. Докучаєва. – Частина 2 …, 2002
81*2002
Лісова типологія: навч. посібн.
БФ Остапенко
Харків: Вид-во ХДАУ ім. ВВ Докучаєва, УкрНДІЛГА ім. ГМ Висоцького, 2002
452002
Ліси та лісистість в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку
ВП Ткач
Український географічний журнал, 49-55, 2012
302012
Сучасні проблеми оптимізації лісистості України
ВП Ткач, ВЛ Мєшкова
Лісівництво і агролісомеліорація, 8-15, 2008
272008
Forest typology
BF Ostapenko, VP Tkach
Kharkiv: Kharkiv State Agrarian University (in Ukrainian), 2002
242002
Сучасний стан природних лісостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України
ВП Ткач, РВ Головач
Лісівництво і агролісомеліорація, 79-84, 2009
172009
Заплавні ліси лівобережної України та наукові основи господарювання в них
ВП Ткач
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 06.03. 03 …, 1999
151999
Lisy ta lisystist v Ukrayni: Suchasny stan i perspektyvy rozvytku [Forests and forest cover in Ukraine: Current state and prospects for development]
VP Tkach
Ukrayns’ ky Geografichny Zhurnal 2, 49-55, 2012
132012
Моделювання ходу росту букових деревостанів Криму
ВП Ткач, ВІ Роговий, ВП Пастернак
Лісівництво і агролісомеліорація, 80-89, 2009
132009
Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи
ЮР Шеляг-Сосонко, ДВ Дубина, ЛП Вакаренко, ЯІ Мовчан, ЯП Дідух, ...
ЮР Шеляг-Сосонко, ДВ Дубина, ЛП Макаренко–К.: Хімджест, 2003
132003
Стан дібров Харківщини
ВП Ткач, ІП Федець, ММ Ведмідь
Лісівництво і агролісомеліорація, 9-13, 1994
13*1994
Floodplain forest of Ukraine
VP Tkach
Pravo, Kharkiv, 1999
121999
Lisova typolohiia [Forest typology]
BF Ostapenko, VP Tkach
Kharkiv (in Ukrainian), 2002
112002
Лісова типологія. Ч. 2
БФ Остапенко, ВП Ткач
Харків, Майдан, 2002
112002
Наукові аспекти вирішення проблеми відтворення лісів і сталого ведення лісового господарства
В Ткач
Лісівництво і агролісомеліорація, 16-20, 2010
102010
УкрНДІЛГА – 75
ВП Ткач, ВЛ Мєшкова
Ліс. Наука. Суспільство : Матеріали міжнародної ювілейної наукової …, 2005
10*2005
Лiсова типологiя: навч. посiб
БФ Остапенко, ВП Ткач
Харк. держ. аграрн. ун-т iм. ВВ Докучаєва. Український ордена «Знак Пошани …, 2002
102002
Віки стиглості лісів України та шляхи удосконалення лісокористування
ВП Ткач, ВП Пастернак, ІФ Букша
Лісівництво і агролісомеліорація, 98-104, 2002
102002
Продуктивність та надземна фітомаса вільхи клейкої у деревостанах Західного Полісся України
ПІ Лакида, ВП Ткач, ЛВ Полякова
92008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20