Ренате Вайнола
TitleCited byYear
Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання)
АЙ Капська, ОВ Безпалько
К.: ДЦССМ, 23-24, 2002
902002
Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки: монографія
РХ Вайнола
Вид-тво ХНРБЦ, 2008
652008
Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки
РХ Вайнола
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
642009
Соціальна педагогіка
АЙ Капська
Навч. посіб, 2000
542000
Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та практика
РХ Вайнола
Навчальний посібник/За ред проф. СО Сисоєвої− К.: НПУ імені МП Драгоманова, 2008
382008
Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку
РХ Вайнола, АЙ Капська, НМ Комарова
К.: Академпрес, 1999
301999
Технології соціально-педагогічної роботи: курс лекцій для студентів спеціальності „Соціальна педагогіка”
РХ Вайнола
РХ Вайнола.− К.: КМПУ імені БД Грінченка, 2008
232008
Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін: навч. посіб.
РХ Вайнола, СО Сисоєва
К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010
162010
Методика викладання дисциплін соціальнопедагогічного циклу: навч. посіб.
Р Вайнола
К.: Центр учбової літератури, 2012
122012
Особливості професійної підготовки майбутнього педагога в контексті особистісного підходу
РХ Вайнола
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
122006
Актуальнi проблеми соцiально-педагогiчної роботи [модульний курс дистанцiйного навчання]
АЙ Капська, ОВ Безпалько, РХ Вайнола
К.: Академiя, 2002
122002
Соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища у позанавчальній діяльності
МД Нарійчук
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
92003
Змістові аспекти професійної підготовки майбутнього соціального педагога у вищому навчальному закладі
РХ Вайнола
Науковий часопис НПУ ім. МП Драгоманова: зб. наук. праць (Серія: 11 …, 0
7
Соцiальна робота: технологiчний аспект: Навч. посiб.
АЙ Капська, ОВ Безпалько, РХ Вайнола
К.: Фолiо, 2009
62009
Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах вуличного простору
РХ Вайнола
Соціальна робота в Україні на поч. ХХІ століття: проблеми теорії і практики …, 2002
62002
Особливості використання ігрових технік в соціальній вуличній роботі: методичні рекомендації для соціальних педагогів.
РХ Вайнола
К.: НПУ, 2001
62001
Формування творчої особистості школяра в системі виховної роботи
РХ Вайнола
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 1998
61998
Особливості соціальної вуличної роботи в умовах великого міста
РХ Вайнола
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2004
52004
Технології соціально-педагогічної роботи: навч. посібник/ред
АЙ Капська, ММ Барахтян, ОВ Безпалько, РХ Вайнола, ЗГ Зайцева
АЙ Капська, 2000
52000
Кредитно-модульна система організації навчальномодульного процесу як чинник особистісного розвитку майбутнього соціального педагога
Р Вайнола
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип 363, 3-9, 0
5
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20