Підписатись
Ренате Вайнола
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання)
АЙ Капська, ОВ Безпалько, РХ Вайнола
К.: ДЦССМ, 23-24, 2002
1372002
Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки
РХ Вайнола
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
1142009
Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки: монографія
РХ Вайнола
Вид-тво ХНРБЦ, 2008
1122008
Соціальна педагогіка
АЙ Капська
К.: Центр навчальної літератури, 2003
1022003
Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та практика
РХ Вайнола
К.: НПУ імені МП Драгоманова 134, 12, 2008
682008
Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку
РХ Вайнола, АЙ Капська, НМ Комарова
К.: Академпрес, 1999
351999
Молода сім’я: проблеми та умови її становлення
АЙ Капська, РХ Вайнола, ЖВ Петрочко
К.: ДЦССМ.–2006.–184 с, 2003
292003
Технології соціально-педагогічної роботи: курс лекцій для студ. спец. 010105 «Соціальна педагогіка»
РХ Вайнола
К.: КМПУ ім. БМ Грінченка, 2008
272008
Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін: навч. посіб.
РХ Вайнола, СО Сисоєва
К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010
212010
Методика викладання дисциплін соціальнопедагогічного циклу: навч. посіб.
Р Вайнола
К.: Центр учбової літератури, 2012
182012
Особливості професійної підготовки майбутнього педагога в контексті особистісного підходу
РХ Вайнола
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
182006
Соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища у позанавчальній діяльності
МД Нарійчук
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2006
172006
Актуальнi проблеми соцiально-педагогiчної роботи [модульний курс дистанцiйного навчання]
АЙ Капська, ОВ Безпалько, РХ Вайнола
К.: Академiя, 2002
162002
Педагогiчнi засади особистiсного розвитку майбутнього соцiального педагога в процесi професiйної пiдготовки: Автореф. дисс.… док пед. наук: 13.00. 04-теорiя та методика …
РХ Вайнола
112009
Технології соціально-педагогічної роботи: навч. посібник
АЙ Капська, ММ Барахтян, ОВ Безпалько, РХ Вайнола, ЗГ Зайцева
АЙ Капська, 2000
102000
Особливості використання ігрових технік в соціальній вуличній роботі
РХ Вайнола
К.: НПУ, 2001
92001
Змістові аспекти професійної підготовки майбутнього соціального педагога у вищому навчальному закладі
РХ Вайнола
Науковий часопис НПУ ім. МП Драгоманова: зб. наук. праць (Серія: 11 …, 0
9
Особливості соціальної вуличної роботи в умовах великого міста
РХ Вайнола
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2004
82004
Класифікаційні підходи до характеристики технологій соціальної та соціально-педагогічної роботи
РХ Вайнола
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
72014
Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах вуличного простору
РХ Вайнола
Соціальна робота в Україні на початку ХХІ ст.: проблеми теорії і практики …, 2002
72002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20