Ренате Вайнола
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання)
АЙ Капська, ОВ Безпалько, РХ Вайнола
К.: ДЦССМ, 23-24, 2002
982002
Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки: монографія
РХ Вайнола
Вид-тво ХНРБЦ, 2008
762008
Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки
РХ Вайнола
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
752009
Соціальна педагогіка
АЙ Капська
К.: Центр навчальної літератури, 2003
642003
Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та практика
РХ Вайнола
К.: НПУ імені МП Драгоманова 134, 2008
432008
Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку
РХ Вайнола, АЙ Капська, НМ Комарова
К.: Академпрес, 1999
341999
Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін: навч. посіб.
РХ Вайнола, СО Сисоєва
К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010
192010
Технології соціально-педагогічної роботи: курс лекцій для студ. спец. 010105 «Соціальна педагогіка»
РХ Вайнола
К.: КМПУ ім. БМ Грінченка, 2008
192008
Актуальнi проблеми соцiально-педагогiчної роботи [модульний курс дистанцiйного навчання]
АЙ Капська, ОВ Безпалько, РХ Вайнола
К.: Академiя, 2002
162002
Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу: навч. посіб.
Р Вайнола
К.: Центр учбової літератури, 2012
132012
Особливості професійної підготовки майбутнього педагога в контексті особистісного підходу
РХ Вайнола
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
132006
Педагогiчнi засади особистiсного розвитку майбутнього соцiального педагога в процесi професiйної пiдготовки: Автореф. дисс.… док пед. наук: 13.00. 04-теорiя та методика …
РХ Вайнола
92009
Соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища у позанавчальній діяльності
МД Нарійчук
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
92003
Змістові аспекти професійної підготовки майбутнього соціального педагога у вищому навчальному закладі
РХ Вайнола
Науковий часопис НПУ ім. МП Драгоманова: зб. наук. праць (Серія: 11 …, 0
9
Особливості соціальної вуличної роботи в умовах великого міста
РХ Вайнола
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2004
72004
Соцiальна робота: технологiчний аспект: Навч. посiб.
АЙ Капська, ОВ Безпалько, РХ Вайнола
К.: Фолiо, 2009
62009
Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах вуличного простору
РХ Вайнола
Соціальна робота в Україні на початку ХХІ ст.: проблеми теорії і практики …, 2002
62002
Особливості використання ігрових технік в соціальній вуличній роботі/Вайнола РХ–К.: НПУ, 2001.–48 с
РХ Вайнола
Методичні рекомендації для соціальних педагогів, 2001
62001
Формування творчої особистості школяра в системі виховної роботи
РХ Вайнола
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 1998
61998
Методика викладання дисциплiн соцiально-педагогiчного циклу: навч. посiб.
РХ Вайнола
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20