Г.Е. Борецька / А.Э. Борецкая / Ganna Boretska
Г.Е. Борецька / А.Э. Борецкая / Ganna Boretska
КНЛУ
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Методика навчання iноземних мов i культур: теорiя i практика: пiдручник для студ. класичних, педагогiчних i лiнгвiстичних унiверситетiв та iн./за загальн. ред. СЮ Нiколаєвої.
ОБ Бiгич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
292013
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці)[навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр …
ГЕ Борецька, ОБ Бігич, НФ Бориско та ін. / за ред. СЮ Ніколаєвої
К.: Ленвіт 338, 2011
182011
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Ленвіт, 2013
142013
Сучасні технології формування англомовної компетенції в говорінні в учнів основної і старшої школи
ГЄ Борецька
Іноземні мови 2, 23-26, 2010
142010
Методика формування іншомовної компетентності у читанні
ГЕ Борецька
Іноземні мови, 18-27, 2012
122012
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник / під ред. С.Ю.Ніколаєвої
Ганна Едуардівна Борецька, ОБ Бігич, НФ Бориско, СВ Гапонова, НВ Майєр, СЮ ...
Ленвіт, 2013
11*2013
Методика навчання студентів-філологів граматично правильної англомовної писемної комунікації
ГЕ Борецька
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 „Теорія та методика навчання …, 2005
102005
Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах
СЮ Ніколаєва, ГЕ Борецька, НВ Майєр
Ленвіт, 2015
82015
Методика формування мiжкультурної iншомовної комунiкативної компетенцiї: Курс лекцiй: та iн./за ред. СЮ Нiколаєвої
ОБ Бiгич, НФ Бориско, ГЕ Борецька, СЮ Нiкола
62011
Методика формування іншомовної компетентності у техніці читання
ГЕ Борецька
Іноземні мови, 3-8, 2012
32012
Чинники виникнення та аналіз порушень граматичної правильності англомовної писемної комунікації
ГЕ Борецька
Вісник КНЛУ., 45-53, 2005
2*2005
Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник
СЮ Ніколаєва, СВ Гапонова, НК Скляренко, ЕГ Хоменко, ...
Ленвіт, 2004
22004
Правильність іншомовного висловлювання та класифікація граматичних помилок у писемному мовленні
ГЕ Борецька
Теоретичні питання освіти та виховання. Збірник наукових праць.–К.: Вид …, 2000
22000
Відбір та методична типологія граматичного матеріалу для навчання майбутіх філологів англомовної писемної комунікації
ГЕ Борецька
Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира …, 2018
2018
Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах: англ. мова, нім. мова, франц. мова, ісп. мова: навчальний посібник для студ …
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Видавець Романенко ЛЛ, 2016
2016
ВІДБІР АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ГЕ Борецька
International Scientific and Practical Conference World science 4 (6), 38-41, 2016
2016
Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах
ГЕ Борецька, ОБ Бігич, НФ Бориско, НВ Майєр, СЮ Ніколаєва, ...
К.: Ленвіт, 2016
2016
Фрагменти уроків з формування англомовної аудитивної компетенції в учнів старшої школи з використанням пісенного матеріалу
ГЕ Борецька, ДО Сіжук
Іноземні мови, 62-65, 2012
2012
Комплекс вправ для навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення
ГЕ Борецька
Іноземні мови, 49-54, 2010
2010
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Г Володимир, Г БОРЕЦЬКА
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, 318, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20