Г.Е. Борецька / А.Э. Борецкая / Ganna Boretska
Г.Е. Борецька / А.Э. Борецкая / Ganna Boretska
КНЛУ
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник / під ред. С.Ю.Ніколаєвої
Ганна Едуардівна Борецька, ОБ Бігич, НФ Бориско, СВ Гапонова, НВ Майєр, СЮ ...
Ленвіт, 2013
43*2013
Методика навчання iноземних мов i культур: теорiя i практика: пiдручник для студ. класичних, педагогiчних i лiнгвiстичних унiверситетiв та iн./за загальн. ред. СЮ Нiколаєвої
ОБ Бiгич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
402013
Методика формування іншомовної компетентності у читанні
ГЕ Борецька
Іноземні мови, 18-27, 2012
192012
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці)[навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр …
ГЕ Борецька, ОБ Бігич, НФ Бориско та ін. / за ред. СЮ Ніколаєвої
К.: Ленвіт 338, 2011
192011
Сучасні технології формування англомовної компетенції в говорінні в учнів основної і старшої школи
ГЕ Борецька
Іноземні мови 2, 23-26, 2010
192010
Методика навчання студентів-філологів граматично правильної англомовної писемної комунікації
ГЕ Борецька
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 „Теорія та методика навчання …, 2005
102005
Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах
СЮ Ніколаєва, ГЕ Борецька, НВ Майєр
Ленвіт, 2015
82015
Методика формування мiжкультурної iншомовної комунiкативної компетенцiї: Курс лекцiй: та iн./за ред. СЮ Нiколаєвої
ОБ Бiгич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
82011
Методика формування іншомовної компетентності у техніці читання
ГЕ Борецька
Іноземні мови, 3-8, 2012
62012
Правильність іншомовного висловлювання та класифікація граматичних помилок у писемному мовленні
ГЕ Борецька
Теоретичні питання освіти та виховання. Збірник наукових праць.–К.: Вид …, 2000
32000
Чинники виникнення та аналіз порушень граматичної правильності англомовної писемної комунікації
ГЕ Борецька
Вісник КНЛУ., 45-53, 2005
2*2005
Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник
СЮ Ніколаєва, СВ Гапонова, НК Скляренко, ЕГ Хоменко, ...
Ленвіт, 2004
22004
Сучасні проблеми та напрями вдосконалення організації фінансового контролю в Україні
В ГЛУХ, Г БОРЕЦЬКА
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, 318, 2007
12007
Педагогічна практика студентів у закладах загальної середньої освіти (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)
СМ Іванович, СЮ Ніколаєва, ВВ Кудіна, ВС Демчук, ГЕ Борецька, ...
Вид. центр КНЛУ, 2020
2020
Відбір та методична типологія граматичного матеріалу для навчання майбутіх філологів англомовної писемної комунікації
ГЕ Борецька
Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира …, 2018
2018
Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах: англ. мова, нім. мова, франц. мова, ісп. мова: навчальний посібник для студ …
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Видавець Романенко ЛЛ, 2016
2016
ВІДБІР АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ГЕ Борецька
International Scientific and Practical Conference World science 4 (6), 38-41, 2016
2016
Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах
ГЕ Борецька, ОБ Бігич, НФ Бориско, НВ Майєр, СЮ Ніколаєва, ...
К.: Ленвіт, 2016
2016
Фрагменти уроків з формування англомовної аудитивної компетенції в учнів старшої школи з використанням пісенного матеріалу
ГЕ Борецька, ДО Сіжук
Іноземні мови, 62-65, 2012
2012
Комплекс вправ для навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення
ГЕ Борецька
Іноземні мови, 49-54, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20