Ксения Бондаревская
Ксения Бондаревская
Университет таможенного дела и финансов
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України
КВ Бондаревська
Економіка АПК, 36-42, 2014
152014
Шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектора економіки
АГ Бабенко, КВ Бондаревська
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної …, 2017
92017
Коллективно-договорное регулирование и его особенности в отрасли сельского хозяйства
КВ Бондаревская
Наука Красноярья, 5-22, 2014
92014
Оцінка персоналу: сучасні методи та інструменти її проведення
КВ Бондаревська, ТЛ Сорокотяга
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 28-32, 2013
92013
Соціально-економічні фактори продуктивності праці в контексті управління персоналом сільськогосподарських підприємств
АГ Бабенко, КВ Бондаревська
Вісник Полтавської державної аграрної академії 2, 39-45, 2012
62012
Особливості оплати та стимулювання праці в аграрній сфері
КВ Бондаревська
НТУ" ХПІ", 2012
52012
Дослідження вартісних показників продуктивності праці у Дніпропетровському регіоні
А Бабенко, К Бондаревська
Україна: аспекти праці, 9-13, 2011
52011
Актуальні проблеми молодіжної зайнятості в сучасних умовах
КВ Бондаревська, АО Фоменко
Білоцерківський національний аграрний університет, Університет економіки і …, 2017
42017
Зайнятість сільського населення в сучасних умовах
К Бондаревська
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 19-32, 2015
42015
Проблема цінового диспаритету та шляхи її вирішення в галузі АПК
КВ Бондаревська
Бізнес Інформ, 129-133, 2014
42014
Ефективність використання персоналу аграрних підприємств: монографія
КВ Бондаревська
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2017
32017
Теоретичні засади формування системи мотивації персоналу на основі аналізу мотиваційних теорій
КВ Бондаревська, АВ Плясун, ДС Осипенко
Сталий розвиток економіки, 233-239, 2015
32015
Стимулювання персоналу: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії
КВ Бондаревська, ТО Товмашенко
Молодий вчений, 26-31, 2015
32015
Проблеми формування трудового потенціалу та перспективи його розвитку в Україні
КВ Бондаревська, НО Заіка
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 18-22, 2015
32015
Молодіжна зайнятість: сучасні тенденції та перспективи розвитку
КВ Бондаревська
Донецький національний університет, 2017
22017
Нетрадиційні форми зайнятості населення та їх розвиток
КВ Бондаревська, ВВ Криша
Молодий вчений, 1107-1111, 2017
22017
Концепція державного регулювання АПК: історичний екскурс
КВ Бондаревська
Бізнес Інформ, 146-152, 2015
22015
Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва
АГ Бабенко, КВ Бондаревська
Національна академія управління, 2017
12017
Розвиток підприємницької діяльності в аграрному виробництві України (макроекономічний аспект)
АГ Бабенко, КВ Бондаревська
Полтавська державна аграрна академія, 2017
12017
Нормування праці: навчально-наочний посібник для студентів денної та заочної форм навчання
АГ Бабенко, КВ Бондаревська
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20