Константин Николаенко
Константин Николаенко
доц. кафедри збагачення корисних копалин і хімії ДВНЗ КНУ
Verified email at knu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова безпека підприємства та її управління
МП Лазаренко, КВ Ніколаєнко
Електронний ресурс: http://www. rusnauka. com/1_KAND_2010/Economics/10_57970 …, 2010
82010
Фінансова безпека підприємства та її управління [Електронний ресурс]
МП Лазаренко, КВ Ніколаєнко
Режим доступу:\www/URL: http://rusnauka. com/1_KAND_2010/Economics/10_57970 …, 2014
72014
Особенности осаждения соединения ванадия и железа из раствора выщелачивания отработанных ванадиевых катализаторов
СА Рыльков, КВ Николаенко, КВ Ніколаєнко
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2012
22012
Розробка технології збагачення залізовміщуючих відходів Валявкінського техногенного родовища
ВД Євтєхов, КВ Ніколаєнко, ВВ Філенко, ВО Білеко
Вісник КТУ.–2010.–Вип 25, 2010
22010
Измельчаемость гематитовых маршаллитов Южного железорудного района Криворожского бассейна
ДН Прилепа, ВД Евтехов, ВД Євтєхов, АВ Евтехова, АВ Євтєхова, ...
Видавничий центр Криворізького національного університету, 2017
12017
Геологічний аспект оптимізації подрібнення гематитових кварцитів при їх підготовці до збагачення (на прикладі Валявкинського родовища Кривбасу)
ВД Євтєхов, ЄВ Євтєхов, КВ Ніколаєнко, ВВ Філенко, ОЯ Смірнов
Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету, 47-52, 2012
12012
Разработка технологии повторного обогащения мелкозернистых отходов угольных шахт Западной Сибири
ВВ Филенко, СВ Карпенко, КВ Николаенко
Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету, 78-81, 2010
12010
Розробка технології довилучення заліза з перероблених шлаків металургійного виробництва
ВВ Самойлов, ВВ Самойлов, ОА Бессарабов, АА Бессарабов, ...
Збагачення корисних копалин, 2019
2019
Вплив дроблення гематитових руд в валковій дробарці з валками високого тиску на кінцеві показники їх збагачення
ТА Олійник, ПК Ніколаєнко, КВ Ніколаєнко
Збагачення корисних копалин, 85-92, 2019
2019
ВВ САМОЙЛОВ ВВ, ОА БЕСАРАБОВ ОА
ВФ Ганкевич, ЮН Вахалин, ОВ Ливак
2019
Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників магнетитового концентрату
ВВ Ботвінніков, КВ Ніколаєнко, ЛО Явтушенко
Збагачення корисних копалин, 119-124, 2018
2018
Шляхи спрощення технологічної схеми збагачення тонковкрапленої магнетитової руди
КВ Ніколаєнко, ОА Бессарабов, ВВ Самойлов, СЕ Афанасьєв
Збагачення корисних копалин, 28-31, 2018
2018
Влияние режимных параметров дробления крупнозернистого отсева пришахтных дробильно-сортировочных фабрик Кривбасса в центробежной дробилке на качество получаемой аглоруды
КВ Ніколаєнко, КВ Николаенко, ПК Ніколаєнко, ПК Николаенко
ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017
2017
Вплив виду навантаження, при руйнуванні мінеральних компонентів кускової некондиційної залізовмісної сировини на показники її подальшого збагачення
ТА Олійник, ТА Олейник, КВ Ніколаєнко, КВ Николаенко, ...
ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017
2017
Особенности рудоподготовки некондиционного кускового железосодержащего отсева дробильно-сортировочных фабрик для его эффективного обогащения
КВ Ніколаєнко, КВ Николаенко, ПК Ніколаєнко, ПК Николаенко
Збагачення корисних копалин, 2016
2016
Технологія сухого збагачення техногенної сировини у вигляді некондиційних гематитових руд, для отримання з них концентрату з вмістом заліза не менше 62, 0%
КВ Ніколаєнко, КВ Николаенко, ЄО Червоний, ПК Ніколаєнко, ...
ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2016
2016
Використання шлаків металургійного виробництва у якості джерела додаткової залізовмісної продукції
КВ Ніколаєнко, КВ Николаенко, СА Самойленко
Криворізький національний університет, 2016
2016
Застосування сухих методів збагачення некондиційних гематитових руд
КВ Ніколаєнко, КВ Николаенко, ЄО Червоний
Криворізький національний університет, 2016
2016
Дослідження та розробка нових технологічних рішень підвищення якості аглоруди підземного видобутку Кривбасу
КВ Ніколаєнко, КВ Николаенко, НО Нагорна
Криворізький національний університет, 2016
2016
Шляхи підвищення якості аглоруди підземного видобутку
КВ Ніколаєнко, КВ Николаенко, ЮК Заверюха
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20