Малицька Ірина Дмитрівна (Irina Malitska)
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
ВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...
Атіка, 2010
272010
Віртуальні спільноти як інноваційні освітні середовища в системах освіти зарубіжних країн
ІД Малицька
Інформаційні технології в освіті, 276-283, 2013
262013
Феномен віртуальних освітніх спільнот у системах освіти зарубіжних країн: підходи до визначення понять
ID Malytska
Information Technologies and Learning Tools 30 (4), 2012
162012
Напрямки розвитку сучасних систем освіти європейських країн
ІД Малицька
Інформаційні технології в освіті, 174-179, 2012
122012
Тенденції розвитку глобальних освітніх мереж (зарубіжний досвід)
ID Malytska
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (2), 2008
122008
Розвиток інформаційних педагогічних мереж в освітніх системах зарубіжних країн
ІД Малицька
Рідна школа, 73-76, 2004
102004
Віртуальні освітні спільноти як ефективний засіб формування ІКТ-компетентності: зарубіжний досвід [Електронний ресурс]
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (38), 2013
72013
Глобальні освітні мережі та їх комунікативний потенціал (зарубіжний досвід)
ID Malytska
Information Technologies and Learning Tools 23 (3), 2011
72011
Роль і місце ІКТ в системах освіти зарубіжних країн
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (10), 2009
72009
Інформаційне забезпечення сучасної освіти в діяльності міжнародних європейських організацій
ІД Малицька
Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору.—Київ: Атіка …, 2004
62004
ІК-компетентність учнів: методи та інструменти оцінювання (досвід Великої Британії)
ІД Малицька
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2015
42015
Оцінювання ІК-компетентності учнів у школах Великої Британії
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання, 89-105, 2015
42015
Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті
ОВ Білоус, ОО Гриценчук, ІВ Іванюк, ОЄ Кравчина, МП Лещенко, ...
Атіка, 2014
42014
Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освіти зарубіжних країн
ОО Гриценчук, ОЕ Коневщинська, ОЄ Кравчина, ГП Лаврентьєва, ...
Педагогічна думка, НАПН України, 2010
42010
Тенденції впровадження ІКТ у системах освіти країн Європи
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (19), 2010
42010
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ МЕРЕЖ У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА (ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПИ)
ID Malytska
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (1), 2006
42006
Європейський досвід розвитку цифрової компетентності вчителя в контексті сучасних освітніх реформ
ОВ Овчарук, ОО Гриценчук, ІВ Іванюк, ОЄ Кравчина, ІД Малицька, ...
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (65), 317-336, 2018
32018
Розвиток ІКТ-компетентності учнів у середовищах віртуальних навчальних спільнот (зарубіжний досвід)[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://lib. iitta. gov. ua/7088/1 …
ІД Малицька
Д. _стаття. pdf–Назва з екрана, 2014
32014
Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи
ОВ Овчарук, МЄ Андрос, СВ Антощук, ВО Болілий, ВВ Копотій, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018
22018
Формування та оцінювання ІК-компетентності у школах Великої Британії: освітня реформа
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання, 15-26, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20