Малицька Ірина Дмитрівна (Irina Malitska)
Title
Cited by
Cited by
Year
Віртуальні спільноти як інноваційні освітні середовища в системах освіти зарубіжних країн
ІД Малицька
Інформаційні технології в освіті, 276-283, 2013
242013
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
ВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...
Атіка, ТОВ ВПФ МЕГА, 2010
242010
Феномен віртуальних освітніх спільнот у системах освіти зарубіжних країн: підходи до визначення понять
ID Malytska
Information Technologies and Learning Tools 30 (4), 2012
152012
Розвиток інформаційних педагогічних мереж в освітніх системах зарубіжних країн
ІД Малицька
Рідна школа, 73-76, 2004
112004
Тенденції розвитку глобальних освітніх мереж (зарубіжний досвід)
ID Malytska
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (2), 2008
102008
Віртуальні освітні спільноти як ефективний засіб формування ІКТ-компетентності: зарубіжний досвід [Електронний ресурс]
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (38), 2013
72013
Напрямки розвитку сучасних систем освіти європейських країн
ІД Малицька
Інформаційні технології в освіті, 174-179, 2012
72012
Роль і місце ІКТ в системах освіти зарубіжних країн
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (10), 2009
72009
АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ СТРУКТУРИЗАЦИЯ
О Гайдаєнко, І Малицька
ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки, 79-84, 2016
62016
Глобальні освітні мережі та їх комунікативний потенціал (зарубіжний досвід)
ID Malytska
Information Technologies and Learning Tools 23 (3), 2011
62011
Інформаційне забезпечення сучасної освіти в діяльності міжнародних європейських організацій
ІД Малицька
Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору.—Київ: Атіка…, 2004
62004
Оцінювання ІК-компетентності учнів у школах Великої Британії
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (49), 89-105, 2015
42015
Тенденції впровадження ІКТ у системах освіти країн Європи
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (19), 2010
42010
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ МЕРЕЖ У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА (ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПИ)
ID Malytska
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (1), 2006
42006
ІК-компетентність учнів: методи та інструменти оцінювання (досвід Великої Британії)
ІД Малицька
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2015
32015
Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освіти зарубіжних країн
ОО Гриценчук, ОЕ Коневщинська, ОЄ Кравчина, ГП Лаврентьєва, ...
Педагогічна думка, НАПН України, 2010
32010
Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи
ОВ Овчарук, МЄ Андрос, СВ Антощук, ВО Болілий, ВВ Копотій, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018
22018
Формування та оцінювання ІК-компетентності у школах Великої Британії: освітня реформа
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання, 15-26, 2014
22014
Розвиток ІКТ-компетентності учнів у середовищах віртуальних навчальних спільнот (зарубіжний досвід)
ІД Малицька
Інститут педагогіки НАПН України, 2014
22014
Принципи і критерії щодо застосування он-лайн ресурсів освітніх мереж у школах зарубіжжя та України (порівняльний аналіз)
ІД Малицька
Інформаційні технології і засобі навчання 6 (14), 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20