Подписаться
Малицька Ірина Дмитрівна (Irina Malitska)
Малицька Ірина Дмитрівна (Irina Malitska)
Інститут цифровізації освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене iitta.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
ВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...
Атіка, 2010
552010
Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті
ВЮ Биков, ОВ Овчарук
Педагогічна думка, 2017
422017
Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія
ВЮ Биков, ОО Гриценчук, ЮО Жук, ІВ Іванюк, ІД Малицька
К.: Атака, 2005
312005
Віртуальні спільноти як інноваційні освітні середовища в системах освіти зарубіжних країн
ІД Малицька
Інформаційні технології в освіті, 276-283, 2013
282013
Напрямки розвитку сучасних систем освіти європейських країн
ID Malitskaya
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 174-179, 2012
142012
Феномен віртуальних освітніх спільнот у системах освіти зарубіжних країн: підходи до визначення понять
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (30), 2012
132012
Розвиток інформаційних педагогічних мереж в освітніх системах зарубіжних країн
ІД Малицька
Рідна школа, 73-76, 2004
132004
Європейський досвід розвитку цифрової компетентності вчителя в контексті сучасних освітніх реформ
ОВ Овчарук, ОО Гриценчук, ІВ Іванюк, ОЄ Кравчина, ІД Малицька, ...
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (65), 317-336, 2018
12*2018
Процес реформування в галузі обов’язкової освіти в країнах Європи
ІД Малицька
Рідна школа, 875, 2002
122002
Віртуальні освітні спільноти–ефективний засіб формування ІКТ-компетентностей: досвід зарубіжних країн
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання, 29-40, 2013
112013
Тенденції розвитку глобальних освітніх мереж (зарубіжний досвід)
ID Malytska
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (2), 2008
112008
Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2022 (Безпечне середовище для учнів та вчителів: виклики та практичні рішення): зб. матеріалів всеукр. наук …
ОВ Овчарук
Інститут цифровізації освіти НАПН України, 2022
92022
ІКТ грамотність–вимога сучасних систем освіти зарубіжних країн (досвід США)
ІД Малицька
Інформаційні технології в освіті. Збірник наукових праць., 243-249, 2009
92009
Тенденції впровадження ІКТ у системах освіти країн Європи
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (19), 2010
82010
Роль і місце ІКТ в системах освіти зарубіжних країн
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (10), 2009
82009
Глобальні освітні мережі та їх комунікативний потенціал (зарубіжний досвід)
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (23), 2011
72011
Інформаційне забезпечення сучасної освіти в діяльності міжнародних європейських організацій
ІД Малицька
Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору.—Київ: Атіка …, 2004
72004
Yevropeiskyi dosvid rozvytku tsyfrovoi kompetentnosti vchytelia v konteksti suchasnykh osvitnikh reform
OV Ovcharuk, OO Hrytsenchuk, IV Ivaniuk, OI Kravchyna, ID Malytska, ...
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia 3 (65), 316-336, 2018
62018
Оцінювання ІК-компетентності учнів у школах Великої Британії
ІД Малицька
Інформаційні технології і засоби навчання, 89-105, 2015
62015
Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освіти зарубіжних країн
ОО Гриценчук, ОЕ Коневщинська, ОЄ Кравчина, ГП Лаврентьєва, ...
Педагогічна думка, НАПН України, 2010
62010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20