Follow
Коваль Людмила
Коваль Людмила
Інстит регіональних досліджень НАН України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Понятійно-категоріальний апарат дослідження фінансової безпеки
ЛП Коваль
Фінансовий простір, 95-100, 2013
172013
Зміни у спрощеній системі оподаткування та їх вплив на фінансову безпеку малого підприємництва
ЛП Коваль
Науковий вісник НЛТУ України 22 (1), 244-250, 2012
122012
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навч. посіб
ПМ Марич, ЛП Коваль
Львів: 2010.-250 c, 2010
92010
Методичні підходи до оцінювання фінансової безпеки підприємства
ЛП Коваль
Науковий вісник НЛТУ України 22 (7), 208-213, 2012
72012
Соціальна відповідальність бізнесу в контексті кризових явищ у виробничій сфері
ЛП Коваль, ВВ Мельник
Економіка і суспільство, 417-421, 2018
62018
Інвестиційна безпека як складова фінансової безпеки регіону
ЛП Коваль
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 112-118, 2015
62015
Діагностика та запобігання банкрутству сільськогосподарських підприємств
ЛП Коваль
Про затвердження Примірного плану реструктуризації та досудової санації: наказ, 2008
62008
Про застосування процедур банкрутства до сільськогосподарських підприємств
ЛП Коваль
Економіка АПК, 84-87, 2007
42007
Фінансова стійкість у забезпеченні фінансової безпеки підприємства [Електронний ресурс].–Режим доступу
ЛП Коваль
Економічні науки.–доступу, 0
4
Тенденції та особливості функціонування машинобудування України
ЛЙ Созанський, ЛП Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 55-62, 2021
32021
Сучасні тренди та пріоритети розвитку європейської хімічної індустрії: аналітичний огляд
ГЗ Шевцова
Вестник экономической науки Украины, 36-45, 2020
32020
Потенціал розвитку деревообробних виробництв у регіонах України: наукове видання ДУ “Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього НАН України” Львів, 2019. 109 с
СО Іщук, ЛЙ Созанський, ЛП Коваль, ОВ Ляховська
URL: http://ird. gov. ua/irdp/p20190037. pdf, 2019
32019
ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ USE OF TAXATION FOREIGN EXPERIENCE IN THE FINANCIAL SUPPORT SYSTEM FOR …
ЛП Коваль
Глобальні та національні проблеми економіки, 396, 2017
32017
Тенденції та перспективи розвитку хімічної промисловості України
ЛП Коваль
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 22-26, 2018
22018
Інвестиційна складова фінансової безпеки підприємств аграрної сфери
НС Прокопенко, ЛП Коваль
Економіка і управління, 71-77, 2015
22015
Аксіоматика дослідження загроз бюджетній безпеці регіону як складової його фінансової безпеки
ЛП Коваль
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 138, 2014
22014
Критичний аналіз методичних підходів до кількісної статистичної оцінки ризиків бюджету регіону
ЛП Коваль
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
22014
Виклики та перспективи розвитку хімічних виробництв у регіонах України/наук. ред
СО Іщук, ЛЙ Созанський, ЛП Коваль, ОВ Ляховська
СО Іщук. НАН України, 2018
12018
REGIONAL FUNCTIONING SPECIFICS OF THE UKRAINIAN ECONOMY INDUSTRIAL SECTOR IN CONDITIONS OF DEVELOPMENT INSTABILITY
С Іщук, Л Созанський, О Ляховська, Л Коваль, Н Ривак
Financial and credit activity problems of theory and practice 6 (47), 253-265, 2022
2022
Промислова конкурентоспроможність України в умовах імплементації Industry 4.0
ЛП Коваль
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 3-8, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20