Подписаться
ОЛЕГ БАХМАТ
ОЛЕГ БАХМАТ
ЗВО "ПДУ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ягідні культури в Україні: навчальний посібник
ВС Марковський, МІ Бахмат
Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006, 2008
442008
Моделювання адаптивної технології вирощування сої: монографія
ОМ Бахмат
Кам’янець-Подільський: Видавець: ПП Зволенко ДГ, 2012
322012
Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо
ОБ Конончук, СВ Пида, СП Пономаренко
Агробіологія, 103-106, 2012
192012
Соя – культура майбутнього, особливості формування високого врожаю
ОМ Бахмат
192009
Соя–культура майбутнього, особливості формування високого врожаю
ОМ Бахмат
Кам'янець-Подільський, 2009
192009
Соя: агроекологічні основи вирощування, переробки і використання: Навчальний посібник
АО Бабич, МІ Бахмат, ОМ Бахмат
Камянець-Подільський: ПП" Медобори-2006, 2013
132013
Reducing danger of heavy metals accumulation in winter wheat grain which is grown after leguminous perennial precursor
SF Razanov, OP Tkachuk, OM Bakhmat, AM Razanova
Ukrainian Journal of Ecology 10 (1), 254-260, 2020
102020
Агроекономічне обґрунтування ролі сої у вирішенні проблеми рослинного білка в Україні
ВВ Мойсієнко, ВГ Дідора
Вісник ЖНАЕУ 1, 153-166, 2010
102010
Вплив агротехнічних заходів на продуктивність сої в умовах західного регіону України
ОМ Бахмат, ОС Чинчик
Корми і кормовиробництво, 103-108, 2010
102010
Накопичення сухої речовини та урожайність сої у західному Лісостепу
ОМ Бахмат
Вісник аграрної науки, 29-31, 2009
102009
Intensity of heavy metal accumulation in plants of Silybum marianum L. in conditions of field rotation
SF Razanov, OP Tkachuk, AM Razanova, MI Bakhmat, OM Bakhmat
Ukrainian Journal of Ecology 10 (2), 131-136, 2020
92020
Агроекологічні аспекти адаптивної технології вирощування сої в Лісостепу Західному
ВФ Петриченко
Посібник українського хлібороба 2, 177-185, 2013
92013
Розробка технологічних заходів для отримання екологічного зерна сої в умовах Західного Лісостепу
МІ Бахмат, ОМ Бахмат
Корми і кормовиробництво. Київ: Аграрна наука, 105-106, 2001
92001
Фотосинтетична активність та врожайність сої залежно від сорту, способу сівби й удобрення
ОМ Бахмат
Вісник аграрної науки, 27-30, 2010
82010
Агротехнічне і екологічне обґрунтування сортової технології вирощування сої в умовах південної частини Західного Лісостепу України
ОМ Бахмат
ОМ Бахмат.–Вінниця, 2005.–21 с, 0
8
Zastosuvannia rehuliatoriv rostu roslyn u roslynnytstvi [Application of plant growth regulators in crop production]
OA Shevchuk, OO Tkachuk, O Bakhmat Yu
Materialy ХIII Meznarodni vedecko-practicka konference «Veda a technologia …, 2017
72017
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ БІООРГАНІЧНИХ І АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ АДАПТИВНОЇ СОРТОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ В ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОМУ
ОМ БАХМАТ
72013
Influence of agrotechnical measures on soybean productivity in conditions of the western region of Ukraine
ON Bakhmat, AS Chynchyk
Feeds and Feed Production, 103-108, 2010
72010
Еколого-економічні механізми раціонального використання і охорони водних ресурсів
БО Сидорук
ступеня к. е. н. зі спец. 08.00. 06–економіка природокористування та охорони …, 2008
72008
Теоретичне обґрунтування біоорганічних і агротехнічних заходів адаптивної сортової технології вирощування сої в Лісостепу західному
ОМ Бахмат
ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 06.01. 09/ОМ Бахмат.–Вінниця, 2012.–36 с, 0
7
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20