Подписаться
Ліхо Олена    likho Olena
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обґрунтування моніторингу антропогенних змін в басейнах малих річок
ОА Ліхо
(06.01. 02).–К., 1998.–17 с, 1998
91998
Оцінка якості води р. Турія за індексом фітоіндикації
О Ліхо, Ю Гроховська, І Веремійчик
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 158-163, 2009
52009
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Харчова хімія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною …
НМ Корчик, ОІ Мисіна
42020
Врахування впливу осушувальних меліорацій в методиці оцінки екологічного стану басейнів малих річок Полісся України
ОА Ліхо, ІА Бондарчук
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2012
42012
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерний аудит» для студентів спеціальності 071–облік і оподаткування/Укл.: ГО Король, ВД Зелікман, РБ …
ГО Король
32016
Використання заплавних земель в басейні р. Турія
ОА Ліхо
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2016
22016
Особливості водозабезпечення населення Поліських районів Рівненської області
ОА Ліхо, ОІ Гакало
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2015
22015
Екологія
МО Клименко, ОА Ліхо, НР Матушевська, ІІ Статник, МА Михальчук, ...
НУВГП, 2008
22008
Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни “Податковий облік і звітність” студентами спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм …
ВЛ Поліщук
12017
Удосконалення методики оцінки екологічного стану басейнів малих річок
ОА Ліхо, ІА Бондарчук
Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю …, 2010
12010
Ліцензування і патентування наукової продукції у водогосподарській галузі
ОА Ліхо
НУВГП, 2010
12010
Силабус навчальної дисципліни" Інтелектуальна власність" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Екологія …
ОА Ліхо
2022
Силабус навчальної дисципліни Екологія для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» всіх неекологічних спеціальностей НУВГП, які навчаються за відповідними освітньо …
МО Клименко, ОА Ліхо
2022
Силабус навчальної дисципліни" Басейнове управління" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Технології захисту …
ОА Ліхо
2022
Силабус навчальної дисципліни" Антропогенний вплив на басейни річок" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійними програмами …
ОА Ліхо
2022
Силабус навчальної дисципліни" Соціоекологія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами:" Екологія", спеціальність 101 …
ОА Ліхо
2022
ОЦІНКА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІМ Борщевська, ОА Ліхо, КП Турчина, ЗМ Буднік
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2021
2021
ПІДХОДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ЛАНДШАФТНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ БАСЕЙНІВ МАЛИХ РІЧОК (НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ Р. ТУРІЯ)
ОА Ліхо, НМ Вознюк, КП Турчина, ІМ Борщевська, ОІ Гакало
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2021
2021
Освітньо-наукова програма" Агрономія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201" Агрономія" галузі знань 20" Аграрні науки та продовольство …
МО Клименко, СІ Веремеєнко, СТ Вознюк, ТМ Колесник, ...
2021
ФОРМУВАННЯ ЗОН ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД НІТРАТАМИ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОА Ліхо, ОІ Гакало
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20