Кафедра філософії та теорії права
НазваПосиланняРік
Буковина в державно-правовій системі Австрії, 1774-1918 рр
МВ Никифорак
" Рута", 2004
362004
Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук
СВ Савчук
Чернівці: Рута, 75, 2003
302003
Державний лад і право на Буковині в 1774–1918 рр
МВ Никифорак
Чернівці: Рута 280, 2000
282000
Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий аспект: дисертація
НА Гураленко
ЛьвДУВС, 2009
242009
Правова нормативність та її інституціоналізація в Україні: монографія
ЛІ Заморська
Одеса: Фенікс, 304, 2013
202013
З історії кодифікації австрійського цивільного та цивільно-процесуального права
МВ Никифорак
Науковий вісник Чернів. ун-ту: зб. наук. праць. Серія: Правознавство.–2002 …, 2000
152000
Свобода як категорія права
ОП Донченко
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за …, 2010
142010
Джерела канонічного права (теоретико-правовий аналіз)
СВ Місевич
СВ Місевич//Одеська національна юридична академія, 2003
132003
Відносно визначені норми права: поняття, структура, функції
ЛІ Заморська
Чернівці: Технодрук, 9, 2010
122010
Загальнонаукова концепція категорії" система права"
ЛІ Заморська
Держава і право, 2010
102010
Державний лад і право на Буковині в 1774− 1918 рр.: дис... д-ра юрид. наук: 12.00. 01/Никифорак Михайло Васильович
МВ Никифорак
Чернівці, 2004
92004
Судовий прецедент: свавілля чи потреба часу?(Філософсько-правовий дискурс)
Н Гураленко
Юридична Україна, 10-16, 2009
82009
Поняття «нормативність права»: теоретичний аспект./ЛІ Заморська
Л Заморська
Право Укра¿ ни, 26и29, 2007
82007
Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини
ВО Васильчук
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2003
82003
Справедливість як духовна основа права
ВО Васильчук
Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр.—Чернівці, 2005
72005
Розвиток правових основ австрійського парламентаризму у 1859–1918 рр./М. Никифорак
МВ Никифорак
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць.–Вип 105, 29-33, 2001
72001
Справедливість як категорія права
ВО Васильчук
ВО Васильчук, 0
7
Правова нормативність в умовах становлення та розвитку українського права: загальнотеоретичне дослідження
ЛІ Заморська
ступеня докт. юридичних наук: спец. 12.00. 01 «Теорія та історія держави і права, 2014
62014
Правові засади діяльнОстІ органів внутрішніх справ уРСР на транспорті У першій половині ХХ ст.
РА Калюжний, МП Недюха, МВ Никифорак
62007
Свобода як всезагальний принцип права
ОП Донченко
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2005
62005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20