Кафедра філософії та теорії права
НазваПосиланняРік
Буковина в державно-правовій системі Австрії, 1774-1918 рр
МВ Никифорак
" Рута", 2004
422004
Державний лад і право на Буковині в 1774–1918 рр
МВ Никифорак
Чернівці: Рута, 2000
362000
Правова нормативність та її інституціоналізація в Україні: монографія
ЛІ Заморська
Одеса: Фенікс, 304, 2013
322013
Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук
СВ Савчук
Чернівці: Рута, 75, 2003
312003
Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий аспект
НА Гураленко
дис. на здоб. наук. ступ. канд. юр. наук 12, 12, 2009
292009
Свобода як категорія права
ОП Донченко, ОП Донченко
202010
Джерела канонічного права (теоретико-правовий аналіз)
СВ Місевич, СВ Мисевич
192005
З історії кодифікації австрійського цивільного та цивільно-процесуального права
МВ Никифорак
Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Серія …, 2000
172000
Відносно визначені норми права: поняття, структура, функції
ЛІ Заморська, ЛИ Заморская
152009
Функції права: змістовно-теоретичний аналіз
ЛІ Заморська
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 3-9, 2015
122015
Загальнонаукова концепція категорії" система права"
ЛІ Заморська
Держава і право, 2010
112010
Державний лад і право на Буковині в 1774− 1918 рр.: дис... д-ра юрид. наук: 12.00. 01/Никифорак Михайло Васильович
МВ Никифорак
Чернівці, 2004
112004
Поняття «нормативність права»: теоретичний аспект./ЛІ Заморська
Л Заморська
Право Укра¿ ни, 26и29, 2007
92007
Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини
ВО Васильчук
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2003
92003
Розвиток правових основ австрійського парламентаризму у 1859− 1918 рр. Вип. 105. Правознавство/М. Никифорак
МВ Никифорак
Наук. вісник Чернів. ун-ту: зб. наук. праць.–Чернівці: Рута, 29-33, 2001
82001
Джерела кримінального та кримінальнопроцесуального права на Буковині у 1775–1918 pp. Вип. 91. Правознавство
МВ Никифорак
Наук. вісник Чернів. ун-ту: зб. наук. праць.–Чернівці: ЧДУ, 14-17, 2000
82000
Справедливість як категорія права
ВО Васильчук
ВО Васильчук, 0
8
Правова нормативність в умовах становлення та розвитку українського права: загальнотеоретичне дослідження
ЛІ Заморська, ЛИ Заморская
72014
Судовий прецедент: свавілля чи потреба часу?(Філософсько-правовий дискурс)
Н Гураленко
Юридичний журнал, 10-16, 2009
72009
Справедливість як духовна основа права
ВО Васильчук
Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць, вип 273, 5-9, 2005
72005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20