Volodymyr Tyshchenko (Володимир Тищенко)
Volodymyr Tyshchenko (Володимир Тищенко)
State Ecological Academy of Post-Graduate Education and Management, Kyiv, Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене online.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень
І Загороднюк, Л Годлевська, В Тищенко, Я Петрушенко
Київ, 2002а.—110 с.—(Праці Теріологічної школи, випуск 3), 2002
262002
Зимові скупчення кажанів (Chiroptera) у печерах центрального Поділля (Україна)
ОВ Годлевська, ЯВ Петрушенко, ВМ Тищенко, ІВ Загороднюк
Інститут зоології ім. ІІ Шмальгаузена НАН України, 2005
172005
Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи
ЮР Шеляг-Сосонко, ДВ Дубина, ЛП Вакаренко, ЯІ Мовчан, ЯП Дідух, ...
Київ: Хімджест, 2003
142003
First records of Pipistrellus kuhlii from Kyiv
L Godlevsky, V Tyshchenko, V Negoda
Вестник зоологии, 2000
122000
HORSESHOE BATS (RHINOLOPHUS) IN THE DNISTER REGION AS THE MOST EAST-NORTHERN PART OF THEIR RANGE IN EUROPE
I Zagorodniuk, V Tyshchenko, Y Petrushenko
112000
Winter aggregations of bats (Chiroptera) in caves of Central Podillya (Ukraine)
OV Godlevska, YV Petrushenko, VM Tyschenko, IV Zagorodniuk
Vestnik zoologii 39, 37-45, 2005
92005
Сучасний стан популяцій троглофільних рукокрилих Поділля і Середнього Придністров’я (Україна)
ОВ Годлевська, ВМ Тищенко, МА Гхазалі
Заповідна справа в Україні 16 (2), 53-64, 2010
82010
До фауни кажанів (Chiroptera) Хмельниччини
В Тищенко, М Матвєєв, Ю Бовтунова
Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Біологія 17, 173-183, 2005
82005
Лилик пізній—Eptesicus serotinus
В Тищенко
Ссавці України під охороною Бернської конвенції.—1999.—Вип 2, 81-92, 1999
81999
In addition to bat fauna (Chiroptera) of Khmelnitsky Region
V Tyshchenko, M Matveev, J Bovtunova
Sci. Bull. Uzhgorod Univ 17, 173-183, 2005
72005
Myotis mystacinus та M. brandtii (Chiroptera) в умовах симпатрії на Поділлі (Україна)
ВM Тищенко
Вестник зоологии 37 (6), 90, 2003
72003
Перші знахідки Myotis brandtii (Chiroptera) на Поділлі (Україна)
В Тищенко
Вестник зоологии 37 (6), 72, 2003
72003
Уточнення щодо кажанів у Бернських списках
І Загороднюк, В Тищенко
Ссавці під охороною Бернсько¿ конвенці¿(Пр. теріол. школи).-Ки¿ в, 182-184, 1999
71999
Bats of Ukraine and adjacent countries: a guide for field investigations
I Zagorodniuk, L Godlevska, V Tyshchenko, Y Petrushenko
Proceedings of the Theriological School 3, 110, 2002
62002
Материалы по фауне рукокрылых национального природного парка Голосеевский
АС Влащенко, ЕВ Годлевская, КА Кравченко, ВН Тищенко, ...
Заповідна справа в Україні 18 (1-2), 51-58, 2012
52012
Contribution of bat fauna of Holosiyivsky National Nature Park
AS Vlaschenko, LV Godlevska, KA Kravchenko, VM Tychshenko, ...
Nature Reserves in Ukraine 18 (1-2), 51-58, 2012
52012
Первые находки Vespertilio murinus и Nyctalus noctula (Chiroptera) на зимовке в г. Киев
ВН ТИЩЕНКО, ЕВ ГОДЛЕВСКАЯ
Вестник зоологии 42 (3), 280-280, 2008
52008
Пізньолітні скупчення кажанів (Chiroptera) у підземеллях Поділля
ВМ Тищенко
Уч. зап. Таврич. национ. ун-та им. ВИ Вернадскоого. Сер. Биология, химия 17 …, 2004
52004
Сучасний стан та екологічні особливості нічниці водяної (Myotis daubentonii) на Поділлі
ВМ Тищенко
Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки, 45, 2002
52002
Результаты первого полномасштабного учета рукокрылых в подземельях Континентального Причерноморья Украины
ЕВ Годлевская, МА Гхазали, ВН Тыщенко
Заповідна справа в Україні 17 (1-2), 34-41, 2011
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20