Павло Головач | Pavlo Golovach
Павло Головач | Pavlo Golovach
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of experimental fascioliasis on the protein synthesis function of cow liver
O Kulyaba, V Stybel, B Gutyj, I Turko, R Peleno, Y Turko, P Golovach, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (4), 2019
292019
Фізіологія тварин
АЙ Мазуркевич, ВІ Карповський, МД Камбур, ВО Трокоз, ВМ Бублик, ...
16*2012
Фізіологія тварин
АЙ Мазуркевич, ВІ Карповський, МД Камбур, ВО Трокоз, ВМ Бублик, ...
16*2008
Trace elements transformation in young rabbit muscles
LM Darmohray, IS Luchyn, BV Gutyj, PI Golovach, MM Zhelavskyi, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (4), 2019
122019
Фізіологічний статус і продуктивність великої рогатої худоби на різних етапах постнатального онтогенезу за впливу інсуліну
ПІ Головач
Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук …, 2004
102004
Вплив інсуліну на молочну продуктивність, хімічний склад та ветеринарно-санітарний стан молока корів різного віку української чорно-рябої молочної породи
ПІ Головач, ВІ Буцяк, ЄМ Макух, ВЗ Салата, ВВ Сенечин
Науковий вісник НАУ.–К.: НАУ, 51-54, 2004
62004
Особливості показників еритропоезу в периферичній крові тварин поліської м’ясної породи на різних етапах постнатального онтогенезу
ПІ Головач, ТА Королишин
ПІ Головач, ТА Королішин, 36-39, 2008
32008
М’ясна продуктивність бугайців на відгодівлі за корекції раціону комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12
ММ Змія, ПІ Головач
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2*2015
Вплив вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) на морфофункціональні показники крові бугайців на відгодівлі
ПІ Головач, ММ Змія
Науково технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів …, 2010
22010
Вплив піридоксину гідрохлориду на обмін білка і продуктивність телят молочного періоду вирощування
ПІ Головач, ОВ Яремко
Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С …, 2007
22007
Жизнь отдана науке. Памяти проф. Дубовик ИА (1895-1953)
МФ Падура, ВГ Стояновский, ПИ Головач
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Мясная продуктивность бычков на откорме при корекции рациону витаминами группы в (В1, В2, В5, В6, В10, В12)
ММ Змия, ПИ Головач
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
Обмін вуглеводів у бугайців на відгодівлі за впливу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12)
ММ Змія, ПІ Головач
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Особливості еритроцитопоезу у телят молочного періоду вирощування за різного рівня піридоксину в раціоні
ПІ Головач, ОВ Яремко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Показники імунного статусу у бугайців на відгодівлі за впливу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12)
ММ Змія, ПІ Головач
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія …, 2012
12012
Вплив вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) на лейкопоез бугайців на відгодівлі
PI Golovash, MM Zmiya
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
Обмін білків у бугайців на відгодівлі за впливу вітамінів групи в (В1, В2, В5, В6, В10, В12)
ПІ Головач, ММ Змія
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
Morphological composition of blood and clinical indicators in ball fattening on the effect of b vitamins (В1, В2, В5, В6, В10, В12)
PI Golovach, MM Zmiya, SO Pokotylo
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2020
2020
Manganese metabolism in the body of the honey bee (Apis mellifera L.) at different periods of ontogenesis
Y Kovalskyi, L Kovalska, P Golovach, VV Fedak, AI Druzhbiak
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2020
2020
ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИТАТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ БЫЧКОВ НА ОТКОРМЕ
ММ Змия, ВГ Стояновский, ПИ Головач, ЛМ Дармограй
Инновации в животноводстве-сегодня и завтра, 241-245, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20