Follow
Прокопович-Павлюк
Прокопович-Павлюк
доцент кафедри статистики, Львівський національний університет імені Івана Франка
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Статистика підприємств: Навчальний посібник/За ред. СО Матковського
СО Матковський, ОС Гринькевич, ОЗ Сорочак, ЛІ Кравченко, ...
Львів: Світ, 275-279, 2007
182007
Статистика підприємств: навч. пос./За ред. СО Матковського.–2-ге вид., переробл. і доповн
СО Матковський, ОС Гринькевич, ОЗ Сорочак, ЛІ Гальків, ...
К.: Алерта, 2013
42013
Розробка методології побудови багатовимірного критерію оцінки конкурентоспроможності регіону
ІВ Прокопович-Павлюк
Регіональна економіка, 52-58, 2009
42009
DEVELOPMENT OF METHODOLOGY OF CONSTRUCTION OF MULTIDIMENSIONAL CRITERION OF EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF THE REGION (Rozrobka metodolohii pobudovy bahatovymirnoho kryteriiu …
IV Prokopovych-Pavliuk
Rehionalna ekonomika (Regional Economy) 3, 52-28, 2009
32009
Підвищення конкурентоспроможності економіки регіону (на прикладі Львівської області)
IВ Прокопович-Павлюк
спец. 08.00. 05/ІВ Прокопович-Павлюк, 2008
22008
Статистика підприємств: навч. посібн./СО Матковський, ОС Гринькевич, ОЗ Сорочак, ЛІ Кравченко, ІВ Прокопович-Павлюк/за ред. СО Маяковського
СО Маяковський
Львів: Вид-во" Світ, 2007
22007
Суть та значення конкуренції та конкурентоспроможності регіону/ІВ Прокопович Павлюк
ПІВ Прокопович
Економічна система України. Матеріали міжнародної науково практичної …, 0
2
Моделювання ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України
СІ Урба, ІВ Прокопович-Павлюк
The Scientific Heritage, 39-48, 2018
12018
Анализ и прогнозирование производства продукции растениеводства сельскохозяйственными предприятиями Украины
ІВ Прокопович-Павлюк
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2017
12017
МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
СІ Урба, ІВ Прокопович-Павлюк
AGRICULTURAL SCIENCES, 39, 0
1*
Дослідження ринку праці України: гендерні аспекти
МОР Прокопович-Павлюк І.В., Панчишин Т.В.
Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал., 2021
2021
Сучасні бізнес-метрики оцінки ефективності маркетингових заходів
ПТВ Прокопович-Павлюк І.В., Марець О.Р.
Вісник Одеського національного університету. Економіка. 26 (1), 141-146, 2021
2021
Використання статистичних методів у HR-аналітиці
ІВ Прокопович-Павлюк, ОР Марець, ТВ Панчишин
2021
Оцінка сучасного стану та прогнозування розвитку галузі рослинництва в Україні
УС Прокопович-Павлюк І.
The Scientific Heritage, 43-50, 2019
2019
Оцінка сучасного стану та прогнозування розвитку галузі рослинництва в Україні
U Prokopovych-Pavliuk
The Scientific Heritage, 43, 2019
2019
Прогнозування обсягів виробництва продукції рослинництва в Україні
У Прокопович-Павлюк
Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні, 255, 2019
2019
Студентська молодь на ринку праці: за і проти
ПП Гринькевич
Ринок праці та зайнятість населення, 12-17, 2019
2019
Analysis and prediction of production of crop production by agricultural enterprises in Ukraine
I Prokopovych-Pavluk
University Economic Bulletin, 96-104, 2017
2017
Ринок житлової нерухомості в Україні: статистична оцінка та проблеми вивчення
P Prokopovych-Pavliuk
Knowledge Education Law Manadgment, 241-257, 2017
2017
Аналіз та прогнозування виробництва продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами України
I Prokopovych-Pavluk
Економічний вісник університету 1 (32), 96-104, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20