Володимир Момот
Володимир Момот
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных
Н Малхотра
К.: ООО «ТИД «ДС 768, 2002
982002
Методика англоязычного погружения в обучении английскому языку и специальным дисциплинам в экономических вузах: монография
ОБ Тарнопольский, ВЕ Момот, СП Кожушко
Днепропетровск: ДУЕП, 2008
252008
Чинники ринкової невизначеності у поведінці підприємств
ВЄ Момот
Дніпропетровськ: ДУЕП, 2002
172002
Формування системи нових ринкових відносин
АО Задоя, ВЄ Момот
Економіка України, 44-50, 2004
152004
Підвищення конкурентоспроможності підприємства
ВЯ Калюжний, ТЛ Зубко
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 127-132, 2015
142015
Стратегія підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання (Методологічний аспект)
ВЄ Момот
ВЄ Момот, 2004
122004
Стратегічні тенденції розвитку менеджменту в умовах невизначеності середовища господарювання
ВЄ Момот, ОВ Жовтобрюх
Донецький національний технічний університет, 2004
82004
Диверсифікація як напрямок стратегічного розвитку підприємства в контексті невизначеності середовища господарювання
ВЄ Момот
Ефективна економіка, 2010
72010
Тенденції розвитку виробничо-економічних систем
ВЄ Момот
Дніпропетровськ: Наука і освіта.–2002.–224 с, 2002
62002
Аналіз методів побудови вибірок з погляду завдань маркетингового дослідження
ВЄ Момотов
Маркетинг в Україні, 50-55, 2002
62002
Системні теорії диверсифікації у контексті невизначеності
ВЄ Момот
Науковий вісник НЛТУ України 20 (14), 2010
52010
Маркетингова орієнтація підприємств в умовах невизначеності середовища господарювання
ВЄ Момот
Маркетинг в Україні, 23-30, 2003
52003
Relationship between corporate culture and effectiveness of an organization
VE Momot, OM Litvinenko
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 5-20, 2012
42012
Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємств апк
ММ Трещов
Агросвіт, 48-52, 2010
32010
Форми залучення приватного капіталу для реформування комунальних монополій
ВЄ Момот, ОС ПЕРВАКОВ
Академічний огляд, 32, 2010
32010
Особливості прояву інерції у процесі стратегічних змін на крупному промисловому підприємстві
ВЄ Момот, НМ Шапа
Національний гірничий університет, 2004
32004
Исследование взаимосвязи основных макроэкономических и социальных показателей с учетом влияния волн НД Кондратьева
ВЄ Момот, О Калінін
Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, 2009
22009
E; and Litvinenko, Olena
V Momot
Relationship between corporate culture and effectiveness of the organization, 0
2
Роль интеллектуальной собственности в обеспечении конкурентных преимуществ создаваемой уникальной новой техники
ВЄ Момот, ВА Воротніков
НТУ «ХПІ», 2013
12013
Стратегічне управління корпоративним псіхологичним капіталом
ВЄ Момот, ОМ Литвиненко, ВП Валіков
Тернопільський національний економічний університет, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20