Владимир Бодров
Владимир Бодров
Национальная академия государственного управления при Президенте
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління.
ВГ Бодров
К.: Вид-во УАДУ, 2002
1162002
Державне регулювання економіки та економічна політика
ВГ Бодров
К.: Академвидав, 2010
762010
Соцiальне ринкове господарство : Посiбник для економiчних вузiв i факультетiв /В. Г. Бодров, А. I. Кредисов, П. М. Леоненко; Под ред. А. I. Кредисова.
ВГ Бодров, АI Кредисов, ПМ Леоненко
К.: Либідь, 1995
281995
Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах кризи світових фінансових ринків: ризики і можливості для України В Бодров - Вісник Національної академії державного …
ВГ Бодров
Вісник Національної академії лержавного управління при Президентові України, 2008
132008
Нова депозитарна система України
ВГ Бодров, ЛП Рудалєва
Вісник Національного банку України, с.10-15, 2013
62013
Современный экономический консерватизм: переоценка ценностей или повторение прошлого?
ВГ Бодров
К.: Лыбидь 1, 132 с., 1990
21990
Податкове регулювання в умовах формування цифрової економіки в Україні
ВГ Бодров
Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування., с.30-37, 2018
12018
Проблема гармонизации хозяйственного и социального развития в политической экономии постмодерна
ВГ Бодров
Экономическая теория 12 (4), 43-54, 2015
12015
Контролінг в управлінні підприємством: навч. посібник
ВГ Бодров, ОІ Піжук, МІ Володимирівна
Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019
2019
Економіка постмодерну в епоху інформаційного суспільства
ВГ Бодров
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали I Міжнародного …, 2019
2019
Зовнішнє управління економікою в умовах діджиталізації: сутність, наслідки та шляхи подолання в Україні
ВГ Бодров
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей, 47-52, 2019
2019
Государственное регулирование экономики Украины в контексте глобальных технологических сдвигов
ВГ Бодров
Государственное регулирование экономики и повышение эффективности …, 2019
2019
Шерінгова економіка як феномен неоіндустріального розвику
ВГ Бодров
Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління та природокористування в …, 2018
2018
Інституціональні проблеми підприємництва в Україні : пошуки нової парадигми розвитку
ВГ Бодров
Підприємництво в умовах формування нової економічної і технологічної …, 2018
2018
Державний борг України: причини, ризики нарощування, стратегії управління в умовах глобалізації
ВГ Бодров
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей (2018), 46-52, 2018
2018
ІІ Международный научный симпозиум Государства и рынки в условиях глобальных трансформаций”(к 400-летию политической экономии–науки о законах управления хозяйством: politicos …
ВГ Бодров, ОН Соколова
Экономика Украины, 87-96, 2015
2015
Economic Efficiency of Processes of Technological Modernization of the Industry of the Kharkiv Region
GB Vladimir, VR Andrey
The Problems of Economy, 2011
2011
Текущая экономическая эффективность процессов технологической модернизации промышленности Харьковской области
ВГ Бодров, АВ Резніченко
Проблемы экономики (Харьков), 43-47, 2011
2011
[ЦИТИРОВАНИЕ] Інноваційно-інвестиційна модель сталого розвитку національної економіки: навч.-метод. матеріали
ВГ Бодров
К.: НАДУ, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19