Подписаться
Ярослава Мукатаєва/Yaroslava Mukataieva
Ярослава Мукатаєва/Yaroslava Mukataieva
ЧНУ ім. Петра Могили/Petro Mohyla Black Sea National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Німецький прозовий шванк: лінгвостилістичний, прагматичний та когнітивний аспекти
ЯВ Мукатаєва
Дисер.... канд. філол. наук: спеціальність 10, 2008
232008
Композиційномовленнєві форми німецького прозового шванку
ЯВ Мукатаєва
Новітня філологія.–Миколаїв, 28, 2007
72007
Лінгвопрагматичний аналіз балад ЙВ Гете
ЯВ Мукатаєва, ЯВ Мукатаева, YV Mukatayeva, СВ Кирилюк, SV Kirilyuk
Одеський лінгвістичний вісник, С. 99 – 107, 2013
12013
ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ЗАПАХ» У РОМАНІ ПАТРІКА ЗЮСКІНДА «ПАРФУМИ. ІСТОРІЯ ОДНОГО ВБИВЦІ»
ЯВ Мукатаєва
Нова філологія 2 (81), 18-23, 2021
2021
ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУ «ВОЛЯ» В НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ТГ ШЕВЧЕНКА
ЯВ МУКАТАЄВА
Нова філологія, 40-44, 2019
2019
СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ НІМЕЦЬКОГО ШВАНКУ
ЯВ МУКАТАЄВА
Нова філологія, 35-39, 2019
2019
Вербалізація концепу Україна в німецькомовних перекладах Заповіту ТГ Шевченка
Я Мукатаєва
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
2019
ЕВОЛЮЦІЯ СТИЛЮ НІМЕЦЬКОГО ШВАНКУ
Я МУКАТАЄВА
Íàóêîâ³ çàïèñêè.-Âèïóñê 164.-Ñåð³ÿ, 32, 2018
2018
РІЗНОВИДИ ЧУЖОЇ МОВИ У РОМАНІ ЙВ ҐЕТЕ «СТРАЖДАННЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА»
ЯВ Мукатаєва
Нова філологія, 62-66, 2016
2016
Проблема визначення притчі як жанру й типу тексту
МЯ В.
Матеріали науково-практичної конференції «ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2016 …, 2016
2016
Стилістичні особливості авторської та чужої мови в німецькомовній новелі
МЯ В.
Всеукраїнська науково-практична конференція «МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ – 2016 …, 2016
2016
Різновиди чужої мови у романі Й. В. Гете «Страждання юного Вертера»
МЯ В.
Нова філологія, С. 62 – 66, 2016
2016
Методологія концептуального аналізу художнього тексту
МЯ В.
Новітня філологія, С. 152-158, 2016
2016
Інформаційний аспект когнітивного аналізу художнього тексту
МЯ В.
Новітня філологія, С.158 – 165, 2016
2016
Прагмастилістичні особливості тексту реклами автомобілів та їх відтворення в перекладі
МЯ В.
// Матеріали науково-практичної конференції «ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2015 …, 2015
2015
Лексичний рівень стилістики балади Й.В.Гете «Вільшаний король» та його відтворення в українському перекладі
МЯ В.
Всеукраїнська науково-практична конференція «МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ – 2015 …, 2015
2015
Засоби вербалізації концепту «Природа» в німецьких та українських народних прикметах: семантико-когнітивний аспект
МЯ В.
Новітня філологія, С. 34-40, 2015
2015
Мета та завдання когнітивної лінгвістики як науки
МЯ В.
Сучасні тенденції освіти: збірник наукових праць професорсько-викладацького …, 2014
2014
Лексична стилістика німецькомовної притчі та її відтворення в українському перекладі
МЯ В.
Всеукраїнська науково-практична конференція «МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ – 2014 …, 2014
2014
Лінгвокогнітивний аналіз балад Й. В. Гете.
МЯ В.
Сучасні тенденції освіти: збірник наукових праць професорсько-викладацького …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20