Ярослава Мукатаєва/Yaroslava Mukataieva
Ярослава Мукатаєва/Yaroslava Mukataieva
ЧНУ ім. Петра Могили/Petro Mohyla Black Sea National University
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Німецький прозовий шванк: лінгвостилістичний, прагматичний та когнітивний аспекти
ЯВ Мукатаєва
Дисер.... канд. філол. наук: спеціальність 10, 2008
162008
Проблема визначення притчі як жанру й типу тексту
МЯ В.
Матеріали науково-практичної конференції «ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2016 …, 2016
2016
Стилістичні особливості авторської та чужої мови в німецькомовній новелі
МЯ В.
Всеукраїнська науково-практична конференція «МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ – 2016 …, 2016
2016
Різновиди чужої мови у романі Й. В. Гете «Страждання юного Вертера»
МЯ В.
Нова філологія, С. 62 – 66, 2016
2016
Методологія концептуального аналізу художнього тексту
МЯ В.
Новітня філологія, С. 152-158, 2016
2016
Інформаційний аспект когнітивного аналізу художнього тексту
МЯ В.
Новітня філологія, С.158 – 165, 2016
2016
Прагмастилістичні особливості тексту реклами автомобілів та їх відтворення в перекладі
МЯ В.
// Матеріали науково-практичної конференції «ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2015 …, 2015
2015
Лексичний рівень стилістики балади Й.В.Гете «Вільшаний король» та його відтворення в українському перекладі
МЯ В.
Всеукраїнська науково-практична конференція «МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ – 2015 …, 2015
2015
Засоби вербалізації концепту «Природа» в німецьких та українських народних прикметах: семантико-когнітивний аспект
МЯ В.
Новітня філологія, С. 34-40, 2015
2015
Мета та завдання когнітивної лінгвістики як науки
МЯ В.
Сучасні тенденції освіти: збірник наукових праць професорсько-викладацького …, 2014
2014
Лексична стилістика німецькомовної притчі та її відтворення в українському перекладі
МЯ В.
Всеукраїнська науково-практична конференція «МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ – 2014 …, 2014
2014
Лінгвокогнітивний аналіз балад Й. В. Гете.
МЯ В.
Сучасні тенденції освіти: збірник наукових праць професорсько-викладацького …, 2013
2013
Лінгвопрагматичний аналіз балад ЙВ Гете
ЯВ Мукатаєва, ЯВ Мукатаева, YV Mukatayeva, СВ Кирилюк, SV Kirilyuk
Одеський лінгвістичний вісник, С. 99 – 107, 2013
2013
Авторські мовленнєві стратегії в інформаційному процесі утворення текстових концептів
МЯ В.
Сучасні тенденції освіти: збірник наукових праць професорсько-викладацького …, 2012
2012
Іронічна тональність як особливість типу тексту німецькомовної глоси.
СОА Мукатаєва Я.В.
Міжкультурна германістика в українському контексті. // Матеріали ІІІ …, 2012
2012
Типологія німецькомовних гумористичних текстів та їх характеристика.
ММВ Мукатаєва Я.В.
Міжкультурна германістика в українському контексті. // Матеріали ІІІ …, 2012
2012
Композиція тексту малої прози в аспекті лінгвостилістики
МЯ В.
Міжкультурна германістика в українському контексті. // Матеріали ІІІ …, 2012
2012
ЛЕКСИЧНА Й МОРФОЛОГІЧНА СТИЛІСТИКА БАЛАД Й.-В. ГЕТЕ ТА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
Я Мукатаєва
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18