Подписаться
Вадим Пясковський
Вадим Пясковський
Національна академія внутрішніх справ, кафедра криміналістики та судовї медицинии
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп
ОО Алексєєв, ВК Весельський, ВВ Пясковський
К.:«Центр учбової літератури, 2014
67*2014
Сучасні можливості використання даних про спосіб вчинення злочину в боротьбі зі злочинністю: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ВК Весельський, СМ Зав’ялов, ВВ Пясковський
К.: КНТ, 160, 2009
572009
Методика розслідування торгівлі людьми
ВВ Пясковський
Київ, 2004, 2004
512004
Торгівля людьми в Україні (Проблеми розслідування): Навчальний посібник
ВК Весельський, ВВ Пясковський
Весельський ВК, Пясковський ВВ–К.: КНТ, 2007
342007
Криміналістика: підручник
ВВ Пясковський, ЮМ Чорноус, АВ Іщенко, ОО Алєксєєв, ВВ Арешонков, ...
Київ: ЦУЛ, 2015
332015
Спосіб учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики насильницьких злочинів проти статевої недоторканості неповнолітніх
ВВ Пясковський
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 36-48, 2016
302016
Поняття та криміналістична характеристика торгівлі людьми
ВВ Пясковський
Вісник прокуратури, 69-75, 2003
112003
Письмове пояснення спеціаліста в системі процесуальних джерел доказів на досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень
ПЄ Антонюк, ВВ Пясковський
Криміналістика і судова експертиза, 332-341, 2021
92021
Розслідування окремих видів злочинів
ОО Алєксєєв, ВК Весельський, ВВ Пясковський
навч. посіб, 2017
82017
Судово-експертне забезпечення розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх
ВВ Пясковський
Криміналістичний вісник, 72-78, 2017
82017
Процесуальні форми взаємодії слідчих з іншими співробітниками правоохоронних органів під час розслідування насильницьких злочинів, учинених щодо неповнолітніх
ВВ Пясковський
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 186-194, 2015
82015
Непроцесуальні форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими державними установами й громадськими організаціями під час розслідування насильницьких злочинів …
ВВ Пясковський
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 249-260, 2015
82015
Обставини, що підлягають встановленню у справах про торгівлю людьми
ВВ Пясковський
Право України, 66и69, 2004
82004
Типові способи, сліди й обстановка вчинення злочину як елементи криміналістичної характеристики торгівлі людьми
ВВ Коваленко
Прикарпатський юридичний вісник, 182-186, 2020
72020
Розслідування злочинів, вчинених засудженими у місцях позбавлення волі
СММ Весельський В.К., Пясковський В.В.
62008
Загальні умови планування розслідування насильницьких правопорушень, учинених щодо неповнолітніх
ВВ Пясковський
Криміналістичний вісник, 51-56, 2015
52015
Система типових версій під час розслідування викрадення людей
ВВ Пясковський
Філософські та методологічні проблеми права, 133-142, 2014
52014
Участь спеціаліста-бухгалтера в проведенні слідчих (розшукових) дій
ВВ Пясковський
42016
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики насильницьких злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх
ВВ Пясковський
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 70-80, 2017
32017
Особливості перевірки доказів, отриманих за участі неповнолітніх потерпілих від насильницьких злочинів
ВВ Пясковський
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 172-181, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20