Lesia Bondar/ Леся Вікторівна Бондар ЛВ Бондар
Lesia Bondar/ Леся Вікторівна Бондар ЛВ Бондар
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика навчання французького професійно спрямованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів
ЛВ Бондар
Бондар Леся Вікторівна, 2011
272011
Teorija i praktyka formuvannia inshomovnoi profesijno oriientovanoi kompetentnosti v govorinni u studentiv nelinhvistychnyh spetsial'nostej [Theory and practice of formation of …
OB Bihych, LV Bondar, MM Voloshynova, LO Maksymenko, OM Ohuj, ...
Kyiv, Vyd. tsentr KNLU, 2013
92013
Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей
ОБ Бігич, ЛВ Бондар, ММ Волошинова, ЛО Максименко, ОМ Огуй, ...
Вид. центр КНЛУ, 2013
62013
Закономірності та особливості процесу письмового перекладу текстів різних жанрів
ІС Полюк, ЛВ Бондар
URL: http://novyn. kpi. ua/2006–3/07_Polyuk. pdf, 0, 2006
52006
Особливості перекладу текстів різних стилів. Французька мова.
ІС Полюк, ЛВ Бондар
Київ: НТУУ "КПІ", 2011
42011
Методична характеристика комплексу вправ для навчання французького професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей
ЛВ Бондар
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
42010
Формування індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю студентів немовних вузів
ЛВ Бондар, ЛВ Бондарь
Політехніка, 2009
32009
Вплив факторів стильової поведінки студентів технічних спеціальностей на вибір стратегій навчання під час формування компетенції у монологічному мовленні
ЛВ Бондар
Педагогічна освіта: теорія і практика, 171-175, 2011
22011
Оволодіння риторичними засобами виразності студентами фізико-технічних факультетів у процесі навчання франкомовної дискусії
ЛВ Бондар, ТІ Шумченко
12016
Комплекс вправ для навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей
ЛВ Бондар
Вісник Київського національного лінгвістичного університету.–Серія …, 2011
12011
Модель навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів
ЛВ Бондар
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ _, 10, 2011
12011
Методичні рекомендації щодо організації навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей за допомогою навчальних стратегій
ЛВ Бондар
ВІСНИК, 73, 2011
12011
FONCTIONNEMENT DES PRONOMS FRANÇAIS DANS LE BREVET D’INVENTION ET LEURS PARTICULARITÉS DE LA TRADUCTION EN UKRAINIEN
O Rybtchouk, L Bondar
Матеріали конференцій МЦНД, 8-10, 2020
2020
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНКОМОВНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ
Л БОНДАР, Л ШКОЛЯР
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (30), 61-66, 2020
2020
Фізичне виховання студентів економічних спеціальностей в сучасних умовах
АІ Маракушин, АВ Чередніченко, ЛВ Бондар
2020
Особливості організації процесу фізичного виховання студентської молоді
ЛВ Бондар, ІА Подмарьова, ЮО Яковенко
ПНДІЕІ, Вид-во «Гельветика», 2020
2020
Une série d’exercices pour apprendre aux étudiants en philologie à traduire des textes franҫais du domaine informatique
L Bondar
Науково-методичний журнал" Іноземні мови" 101 (1), 53-59, 2020
2020
Дослідження гнучкості у студентів університеті
ЛВ Бондар, ЛВ Бондарь
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019
2019
СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАГМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФРАНКОМОВНИХ ТЕКСТІВ У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
Л БОНДАР, В КУЛИКОВА, О МАЛАШЕНКО
Актуальні питання гуманітарних наук 1 (23), 63-68, 2019
2019
Рецензія на навчальний посібник Ігнатенко ВД Навчання майбутніх перекладачів анотативного і реферативного перекладу франкомовних науково-технічних статей аграрного профілю
ЛВ Бондар
Іноземні мови, 62-64, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20