Леся Вікторівна Бондар / Lesia Victorivna Bondar
Леся Вікторівна Бондар / Lesia Victorivna Bondar
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика навчання французького професійно спрямованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів
ЛВ Бондар
Бондар Леся Вікторівна, 2011
242011
Teorija i praktyka formuvannia inshomovnoi profesijno oriientovanoi kompetentnosti v govorinni u studentiv nelinhvistychnyh spetsial'nostej [Theory and practice of formation of …
OB Bihych, LV Bondar, MM Voloshynova, LO Maksymenko, OM Ohuj, ...
Kyiv, Vyd. tsentr KNLU, 2013
72013
Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей
ОБ Бігич, ЛВ Бондар, ММ Волошинова, ЛО Максименко, ОМ Огуй, ...
Вид. центр КНЛУ, 2013
42013
Особливості перекладу текстів різних стилів. Французька мова.
ІС Полюк, ЛВ Бондар
Київ: НТУУ "КПІ", 2011
32011
Формування індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю студентів немовних вузів
ЛВ Бондар, ЛВ Бондарь
Політехніка, 2009
32009
Закономірності та особливості процесу письмового перекладу текстів різних жанрів
ІС Полюк, ЛВ Бондар
URL: http://novyn. kpi. ua/2006–3/07_Polyuk. pdf, 0, 2008
32008
Вплив факторів стильової поведінки студентів технічних спеціальностей на вибір стратегій навчання під час формування компетенції у монологічному мовленні
ЛВ Бондар
Педагогічна освіта: теорія і практика, 171-175, 2011
22011
Методична характеристика комплексу вправ для навчання французького професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей
ЛВ Бондар
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
22010
Оволодіння риторичними засобами виразності студентами фізико-технічних факультетів у процесі навчання франкомовної дискусії
ЛВ Бондар, ТІ Шумченко
12016
Комплекс вправ для навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей
ЛВ Бондар
Вісник Київського національного лінгвістичного університету.–Серія …, 2011
12011
Модель навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів
ЛВ Бондар
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ _, 10, 2011
12011
Методичні рекомендації щодо організації навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей за допомогою навчальних стратегій
ЛВ Бондар
ВІСНИК, 73, 2011
12011
Une série d’exercices pour apprendre aux étudiants en philologie à traduire des textes franҫais du domaine informatique
L Bondar
Науково-методичний журнал" Іноземні мови" 101 (1), 53-59, 2020
2020
СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАГМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФРАНКОМОВНИХ ТЕКСТІВ У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
Л БОНДАР, В КУЛИКОВА, О МАЛАШЕНКО
Актуальні питання гуманітарних наук 1 (23), 63-68, 2019
2019
Рецензія на навчальний посібник Ігнатенко ВД Навчання майбутніх перекладачів анотативного і реферативного перекладу франкомовних науково-технічних статей аграрного профілю
ЛВ Бондар
Іноземні мови, 62-64, 2019
2019
Структурно-прагматичні особливості франкомовних конвенцій
ЛВ Бондар, МО Русланович
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія …, 2018
2018
Структурно-семантичні особливості французьких соціологічних термінів та засоби їх відтворення в українському перекладі
ЛВ Бондар, ЛВ Школяр, ТІ Шумченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2017
2017
Лексичні особливості франкомовних текстів хімічної галузі та засоби їх відтворення в українському перекладі
ЛВ Бондар, ІС Полюк, ЛВ Школяр
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 80-82, 2017
2017
Засоби вираження синтаксичної модальності у франкомовних науково-технічних текстах
ЛВ Бондар
2017
Прагматичні інтенції фармтексту та засоби їх вираження
ЛВ Бондар
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20