Алла Ярошенко
Алла Ярошенко
ННІ БТ "УАБС"
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Науково-методичні підходи до оцінки рівня конкуренції в банківській системі
АО Єпіфанов, АА Епифанов, АС Ярошенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
152011
До питання обліку товарів на підприємствах
АС Ярошенко
72015
До питання якості інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності
ГІ Андрєєва, АС Ярошенко
Ефективна економіка, 2013
72013
Науково-методичнi пiдходи до оцiнки рiвня конкуренцiї в банкiвськiй системi
АО Епiфанов, АС Ярошенко
Проблеми i перспективи розвитку банкiвської системи України: збiрник…, 2011
52011
Оцінка та регулювання конкуренції в банківській системі України
АС Ярошенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
42011
Підходи до розробки конкурентної стратегії комерційного банку в умовах нестабільного ринку
АС Ярошенко
42010
Проблеми розвитку соціальної сфери регіону
АС Ярошенко
32014
Фінансова звітність як елемент формування інформаційного середовища
ЛВ Лунякіна, АС Ярошенко
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2014
12014
Досвід антимонопольного регулювання на ринку банківських послуг України
АС Ярошенко
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2012
12012
Механізм сек’юритизації банківських активів як засіб оптимізації проектного портфелю банку
АС Ярошенко, ОС Кобичева, ОС Кобычева
Національна академія управління, 2012
12012
Свідовий досвід державного антимонопольного регулювання банківської діяльності в контексті забезпечення банківської конкуренції
АС Ярошенко
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2011
12011
Використання маркетингових концепцій
АС Ярошенко
12010
Теоретичне підґрунтя дослідження банківської конкуренції
АС Ярошенко
Хмельницький економічний університет, 2010
12010
Використання маркетингових концепцій
АС Ярошенко
12010
Теоретические основы формирования банками конкурентных преимуществ
АС Ярошенко
ИНЖЕК, 2010
12010
Особливості правового регулювання захисту прав дитини на належне утримання в контексті обов’язку по сплаті аліментів
АС Ярошенко, ОМ Костенко
ДДУВС, 2019
2019
Вдосконалення нормативно-правового забезпечення державних закупівель в контексті євроінтеграції
ОМ Костенко, АС Ярошенко
Видавець Біла КО, 2019
2019
Фінансово-економічна безпека: теоретико-правові аспекти
КР Резворович, ОС Юнін, ОО Круглова, МО Савєльєва, МП Юніна, ...
Видавець Біла КО, 2019
2019
Нормативно-правові засади діяльності правоохоронних органів щодо запобігання корупції в умовах євроінтеграції
АС Ярошенко
ДДУВС, 2018
2018
Сучасний стан експорту в Україні та перспективи його подальшого розвитку
МС Шкода, АР Ярошенко
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа Підприємницькі ініціативи, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20