Алла Ярошенко
Алла Ярошенко
ННІ БТ "УАБС"
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Науково-методичні підходи до оцінки рівня конкуренції в банківській системі
АО Єпіфанов, АС Ярошенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
182011
До питання обліку товарів на підприємствах
АС Ярошенко
102015
До питання якості інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності
ГІ Андрєєва, АС Ярошенко
Ефективна економіка, 2013
72013
Науково-методичнi пiдходи до оцiнки рiвня конкуренцiї в банкiвськiй системi
АО Епiфанов, АС Ярошенко
Проблеми i перспективи розвитку банкiвської системи України: збiрник…, 2011
52011
Підходи до розробки конкурентної стратегії комерційного банку в умовах нестабільного ринку
АС Ярошенко
52010
Оцінка та регулювання конкуренції в банківській системі України
АС Ярошенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
42011
Проблеми розвитку соціальної сфери регіону
АС Ярошенко
32014
Генезис адміністративно-правового регулювання в галузі насінництва в Україні
АС Ярошенко
Jurnalul juridic national: teorie şi practică, 45-48, 2015
22015
Механізм сек'юритизації банківських активів як засіб оптимізації проектного портфеля банку
АС Ярошенко, ОС Кобичева
Актуальні проблеми економіки, 259-265, 2012
22012
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства в галузі насінництва й розсадництва
АС Ярошенко
Право і суспільство, 120-124, 2015
12015
Світовий досвід і перспективні напрями реформування адміністративно-правового регулювання в галузі насінництва та розсадництва в Україні
АС Ярошенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки…, 2015
12015
Фінансова звітність як елемент формування інформаційного середовища
ЛВ Лунякіна, АС Ярошенко
Молодіжний економічний дайджест, 114-118, 2014
12014
Світовий досвід державного антимонопольного регулювання банківської діяльності в контексті забезпечення банківської конкуренції
АС Ярошенко
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 155-160, 2011
12011
Використання маркетингових концепцій
АС Ярошенко
12010
Теоретичне підґрунтя дослідження банківської конкуренції
АС Ярошенко
Хмельницький економічний університет, 2010
12010
Використання маркетингових концепцій
АС Ярошенко
12010
Теоретические основы формирования банками конкурентных преимуществ
АС Ярошенко
ИНЖЕК, 2010
12010
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИПЛАТИ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЧАС ВИМУШЕНОГО ПРОГУЛУ ЯК ЗАСОБУ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКА
АС Ярошенко, ОМ Костенко
Науковий журнал Судова та слідча практика в Україні, 35-40, 2019
2019
ПИТАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
ЄА Савела, АС Ярошенко
Прикарпатський юридичний вісник 1 (3 (28)), 181-185, 2019
2019
Господарське право: загальна частина
КР Резворович, ОС Юнін, МП Юніна, ОО Круглова, АС Ярошенко, ...
Видавець Біла КО, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20