Follow
Романюк Л.М.; Romaniuk L.M.
Романюк Л.М.; Romaniuk L.M.
доцент, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського
Verified email at tdmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Do pytannia pro herpetychnu infektsiiu yak aktualnu problemu sohodennia [On the issue of herpes infection as an actual problem nowadays]
VP Borak, LB Romaniuk, VT Borak, NY Kravets
Aktual’naya infektologiya 2 (11), 53-58, 2016
18*2016
Основні закономірності та тенденції поширеності хвороб органів травлення
ЛМ Романюк, НЄ Федчишин, СЄ Шостак
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 49-52, 2013
72013
Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги–якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров’я
ЛМ Романюк, ОН Литвинова, НЄ Федчишин
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 63-67, 2012
52012
Економічні питання охорони здоров’я України
ОН Литвинова, ЛМ Романюк, ВС Коломийчук
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 95-97, 2012
52012
Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги–якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров’я
ЛМ Романюк, ОН Литвинова, НЄ Федчишин
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 63-67, 2012
52012
Статистичні таємниці
ОМ Голяченко, ЛМ Романюк, ОВ Левченко
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 22-24, 2014
32014
Norms of the population’s hospital bed requirement
OM Golyachenko, АН SHULGAY, NY Panchyshyn, LM Romaniuk, ...
СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, 4, 2013
22013
Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні
ОМ Голяченко, АГ Шульгай, АО Голяченко, ЛМ Романюк, НЯ Панчишин, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 9-15, 2010
22010
Соціальна медицина знову на роздоріжжі
ОМ Голяченко, НЯ ПАНЧИШИН, ВЛ СМІРНОВА, ЛМ РОМАНЮК
СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, 49, 2013
12013
МІ Пирогов і ДК Заболотний як дзеркало ідентифікації української медицини
ОМ Голяченко, ЛМ Романюк
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 96-105, 2012
12012
Особливості викладання історії медицини в умовах кредитно-модульної системи
НО Лісовська, НЯ Панчишин, ОН Литвинова, ЛМ Романюк, ...
Видавництво СумДУ, 2007
12007
Сучасні проблеми інформаційного забезпечення управління охороною здоров'я
ЛМ Романюк, АГ Шульгай, НЯ Панчишин, НЄ Федчишин, ОМ Авдоніна, ...
Вісник наукових досліджень, 23-24, 2004
12004
Інтегрована оцінка здоров’я мешканців України
АР Уваренко, ЛМ Романюк
СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ, 44, 2002
12002
Динаміка інфекційної захворюваності населення Тернопільської області
ЛМ Романюк
Видавництво СумДУ, 2000
12000
Епідеміологія та специфічна профілактика кору–актуальні питання сьогодення
LB Romaniuk, SI Klymniuk, NY Kravets
Буковинський медичний вісник 23 (3 (91)), 112-117, 2019
2019
Nonalcoholic fatty pancreas disease and food pauses method
I Bilyk, S Shostak, Y Starodub, M Hrebenyk, L Romaniuk, N Fedchyshyn
Pancreatology 18 (4), S105, 2018
2018
Peripheral blood lymphocytes phenotypic composition in patients with cervical papilomavirus infections, which IgG antibody to herpes simple viruses were determined
LM Lazarenko, OY Nikitina, LO Hanova, HV Kovtonyuk, YV Nikitin, ...
2018
Фенотиповий склад лімфоцитів периферичної крові у хворих на папіломавірусну інфекцію шийки матки, в яких виявляли IgG антитіла до вірусів простого герпесу
ЛМ Лазаренко, ОЄ Нікітіна, ЛО Ганова, ГВ Ковтонюк, ЄВ Нікітін, ...
Інфекційні хвороби, 42-51, 2018
2018
Удосконалення алгоритмУ дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахУванням резУльтатів бактеріологічного дослідження
СІ Климнюк, ЛБ Романюк, ЛА Волянська, ВС Копча, ТВ Матвієнко, ...
Інфекційні хвороби, 74-79, 2018
2018
Food pauses method in nonalcoholic fatty pancreas disease
I Bilyk, S Shostak, Y Starodub, M Hrebenyk, O Levchyk, L Romaniuk, ...
Pancreatology 17 (4), S7, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20