Володимир Миколайович Соловйов
Володимир Миколайович Соловйов
Криворізький державний педагогічний університет, кафедра інформатики та прикладної математики
Verified email at ccjournals.eu - Homepage
TitleCited byYear
Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем
ВД Дербенцев, ОА Сердюк, ВМ Соловйов, ОД Шарапов
Брама-Україна, 2010
82*2010
Relativistic quantum econophysics – new paradigms in complex systems modelling
V Saptsin, V Soloviev
arXiv:0907.1142v1 [physics.soc-ph], 23, 2009
232009
Інструментальне забезпечення курсу комп’ютерного моделювання
ВМ Соловйов, СО Семеріков, ІО Теплицький
Комп’ютер у школі і сім’ї, 28-31, 2000
232000
Моделювання складних систем : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВМ Соловйов, ОА Сердюк, ГБ Данильчук
Видавець О. Ю. Вовчок, 2016
22*2016
Комбіноване навчання: проблеми і перспективи застосування в удосконаленні навчально-виховного процесу й самостійної роботи студентів
СО Семеріков, АМ Стрюк
Книжкове видавництво Киреєвського, 2012
222012
Сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ВМ Соловйов
Вісник Української академії банківської справи, 100-110, 2006
18*2006
Мережні міри складності соціально-економічних систем
ВМ Соловйов
Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика, 67-79, 2015
162015
Математична економіка
ВМ Соловйов
Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008
152008
Кількісні методи оцінки складності в прогнозуванні соціально-економічних систем
ВМ Соловйов, КВ Соловйова
Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи …, 2012
142012
Релятивистская квантовая эконофизика. Новые парадигмы моделирования сложных систем : монография
ВМ Сапцин, ВН Соловьев
Черкассы: Брама-Украина, 65, 2009
142009
Financial time series prediction with the technology of complex Markov chains
V Soloviev, V Saptsin, D Chabanenko
Моделювання та інформаційні технології в економіці : монографія / за заг …, 2014
13*2014
Financial time series prediction with the technology of complex Markov chains
V Soloviev, V Saptsin, D Chabanenko
Computer Modelling and New Technologies 14 (3), 63-67, 2010
132010
Моделювання складних економічних систем : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]
ВМ Соловйов, ВВ Соловйова, НА Хараджян
Видавничий відділ НМетАУ, 2010
122010
Передвісники критичних явищ в складних економічних системах
ОА Сердюк, ВМ Соловйов, ВД Дербенцев
Новое в экономической кибернетике. Моделирование нелинейной динамики …, 2005
12*2005
Heisenberg uncertainity principle and economic analogues of basic physical quantities
V Saptsin, V Soloviev
Моделювання та інформаційні технології в економіці : монографія / за заг …, 2014
11*2014
Використання масштабно-залежних показників Ляпунова для дослідження складності фінансово-економічних систем
ВМ Соловйов, ІО Стратійчук
Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного …, 2012
112012
Рекурентні міри як метод кількісної оцінки складності
АВ Батир, ВМ Соловйов
Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики : матеріали 3 Міжнар. н …, 2012
11*2012
Рекурентні міри як метод кількісної оцінки складності
ВМ Соловйов, АВ Батир
Вісник КНУТД, 254-257, 2012
112012
Heisenberg uncertainty principle and economic analogues of basic physical quantities
V Soloviev, V Saptsin
arXiv:1111.5289v1 [physics.gen-ph], 2011
112011
Heisenberg uncertainty principle and economic analogues of basic physical quantities
V Soloviev, V Saptsin
Computer Modelling and New Technologies 15 (3), 21-26, 2011
112011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20