Olga Shipunova
Olga Shipunova
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, УАБС
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Финансово-экономический механизм промышленного предприятия
ВП Москаленко, ОВ Шипунова
Сумы: Довкілля, 2003
962003
Обгрунтування фінансового механізму підприємства
АО Єпіфанов, АА Епифанов, ВП Москаленко, ОВ Шипунова
Академія фінансового управління, 2004
352004
Развитие финансово-экономического механизма на предприятии
ВП Москаленко, ОВ Шипунова
Сумы: Мрия-1ЛТД; УАБД, 2003
202003
Автоматизація управління підприємством: основні принципи, функції та підходи
ОВ Шипунова, ЮВ Єльнікова, ЮВ Ельникова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
192010
Виплати працівникам:облік, аудит і автоматизація
ІМ Бурденко, ОВ Шипунова
Суми: ВТД „Університетська книга”, 2009
192009
Розвиток фінансово-економічного механізму на підприємстві: курс лекцій
ВП Москаленко, ОВ Шипунова
Суми: ВВП Мрія-1 ЛТД, УАБС, 2003
122003
Основні аспекти організації обліку необоротних активів у середовищі комп’ютерних інформаційних систем
ОВ Шипунова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
92010
Реструктуризация предприятий–основа улучшения использования их производственного потенциала
ВП Москаленко, ОВ Шипунова
Вісник Української академії банківської справи, 61-64, 2000
92000
Финансово-экономический механизм предприятия в условиях рыночной экономики.
ОВ Шипунова
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2000
82000
Fynansovo-ekonomycheskyj mekhanyzm promyshlennoho predpryiatyia [Financial and economic mechanism industrial enterprise]
VP Moskalenko, OV Shypunova
Shypunova, OV (Ed.). Sumy: Dovkillia [in Ukrainian], 2003
72003
Розвиток фінансово-економічного механізму підприємств
ОВ Шипунова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2002
62002
Проблеми обліку фінансових активів у середовищі інформаційної системи
ОВ Шипунова
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 91-95, 2015
42015
Особливості класифікації та оцінки фінансових активів
ОВ Шипунова
Видавничий дім Гельветика, 2014
42014
Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект
ПЙ Атамас, ОП Атамас, РФ Бруханський
Герда, 2013
42013
Розвиток управлінських інформаційних систем
ОВ Шипунова
32011
Критерії вибору інформаційної системи
ОВ Шипунова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
32011
Реорганизация управления предприятием и его финансово-экономической деятельностью
ВП Москаленко, ОВ Шипунова
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр…, 2003
32003
Сутність, функції та види фінансового контролю за умов ринкової економіки
ОВ Шипунова, ЮВ Єльнікова, ЮВ Ельникова
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2012
22012
Використання програмного продукту 1С: Підприємство для створення інформаційної системи оцінки та аналізу інвестиційних проектів
ОВ Шипунова
Севастопольський національний технічний університет, 2011
22011
Обґрунтування та створення фінансово-економічного механізму підприємства
АО Єпіфанов, ВП Москаленко, ОВ Шипунова
Режим доступу: http://uabs. edu. ua/images/stories/docs/K_BOA/Shipunova_1. pdf, 2004
22004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20