Олена Гречаник
Олена Гречаник
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : [монографія]
ВВ Гречаник, О. Є., Григораш
182019
Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної освіти
ОЄ Гречаник, ВВ Григораш, ЕЕ Гречаник
ТОВ" Видавнича група" Основа"", 2019
182019
Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти
ОЄ Гречаник
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2012
18*2012
Управління виховною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі
ОЄ Гречаник
Х.: Основа, 2009
132009
Розвиток організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів на засадах партнерства
А Яцинік
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 146-151, 2016
52016
Програма та навчально-методичні рекомендації до спецкурсу «Теорія та практика формування акмеологічної компетентності вчителя»: метод. рекомендації для виклад. та слухачів ІПО
ОЄ Гречаник
Харків: ХНПУ імені ГС Сковороди, 2011
52011
Сучасні виховні системи і технології виховання
ОЄ Гречаник
Виховна робота в школі.–2010.-№, 2-6, 2010
52010
Педагогічний контроль навчальних досягнень в умовах особистісно-орієнтованого навчання
ОЄ Гречаник
Управління школою, 2-7, 2007
52007
До визначення місця акмеологічної компетентності у професіоналізмі вчителя
О Гречаник
Гуманізація навчально-виховного процесу.–Слов’янськ, 15-21, 2006
52006
Діагностика рівнів сформованості акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти
ОЄ Гречаник
Теорія та методика управління освітою. Електронне наукове фахове видання …, 2011
4*2011
Теоретичні питання виховної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі
ОЄ Гречаник
Виховна робота в школі, 2-24, 2009
42009
Акмеологічний супровід учителя в періоди вікових криз професійного становлення
О Гречаник
32014
Управління виховною роботою в школі
ОЄ Гречаник
Х.: Основа, 2013
32013
Формування системи інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
О Гречаник
Управління школою, 17-24, 2007
32007
Організація внутрішнього аудиту в закладі загальної середньої освіти
ОЄ Гречаник, ВВ Григораш, ЕЕ Гречаник
ТОВ" Видавнича група" Основа"", 2019
22019
Виховні системи навчальних закладів: теорія та практика
НАВ Гречаник О.Є., Авдєєва С.В., Гаврилова І.А., Кадров А.О., Лісова О.Д ...
Харків: Основа, 2014
22014
Реалізація педагогічних умов формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти
ОЄ Гречаник
Нова педагогічна думка : наук.-метод. журнал, С.244-247, 2012
22012
Акмеологічна оцінка управління професійним розвитком педагогів
ОЄ Гречаник
Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування …, 2011
22011
Критерії та показники акмеологічної компетентності вчителя
ОЄ Гречаник
Управління школою, 50-54, 0
1*
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
В Григораш, О Гречаник, Т Хлєбнікова
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20