Гноєвий Ігор
Гноєвий Ігор
Харківська державна зооветеринарна академія
Verified email at hdzva.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Годівля і відтворення поголів’я сільськогосподарських тварин в Україні
ІВ Гноєвий
Х.:[Контур], 2006
622006
Годівля високопродуктивних корів: Посібник
ВІ Гноєвий, ВО Головко, ОК Трішин, ІВ Гноєвий
Х.: Прапор, 2009
202009
Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби
ГО Богданов, ВМ Кандиба, II Ібатуллін, ВІ Костенко, ЮФ Мельник, ...
Рута, 2012
162012
Проблема кормів в Україні та шляхи її вирішення в сучасних умовах
ВІ Гноєвий, ОК Трішин, ІВ Гноєвий
Корми і кормовиробництво.–2004.–Вип 54, 7-14, 2004
152004
Перспективи розвитку виробничого потенціалу м’ясного скотарства України
ПР Пуцентейло
Сталий розвиток економіки, 9-17, 2011
132011
Система сталого виробництва і ефективного використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів: методично-практичний посібник
ІВ Гноєвий, ОК Трішин
Х.: Магда ЛТД, 2007
122007
Теоретичні основи формування м'ясної продуктивності великої рогатої худоби і обґрунтування природних технологій інтенсивного виробництва яловичини
МВ Зубець, ГО Богданов, ВМ Кандиба
Наук. вісн. Львів. нац. академії вет. медицини імені СЗ Гжицького 7, 115-131, 2005
122005
Пріоритетні злаково-бобові сумішки на силос і зерносінаж
ВІ Гноєвий, ОМ Ільченко, ІВ Гноєвий, ЮО Роздайбіда
Корми і кормовиробництво.–2006.–Вип 57, 116-123, 2006
102006
Норми i рацiони повноцiнної годiвлi високопродуктивної великої рогатої худоби
ГО Богданов, ВМ Кандиба, II Iбатулiн
82012
Теорiя i практика нормованої годiвлi великої рогатої худоби
ВМ Кандиба, II Iбатуллiн, ВI Костенко
82012
Стан і пріоритетні напрями розвитку науки про нормовану годівлю сільськогосподарських тварин в Україні
ВМ Кандиба, ІІ Ібатуллін, СА Михальченко
Вип 102, 226-246, 2010
82010
Особливості закономірності конверсії енергії, протеїну і сухої речовини кормів в енергію, білок і суху речовину м’ясної продуктивності бичків основних порід України
ВМ Кандиба
Науковий вісник НАУ.–Київ, 79-83, 2004
82004
Кормова база для цілорічно однотипної годівлі корів
ВІ Гноєвий
Науково-практичні аспекти кормовиробництва та ефективного використання …, 2003
82003
Комбіновані раціони корів у літній період
ВІ Гноєвий, ОК Трішин, ІВ Гноєвий, ГН Попова
Корми і кормовиробництво, 152-160, 2005
72005
Норми і раціони годівлі молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід та типів
АТ Цвігун
Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001
72001
Повноцінна годівля корів
І Гноєвий
Тваринництво України, 24, 1998
71998
Конверсія енергії, протеїну та сухої речовини раціонів при відгодівлі бичків до високих кондицій
ВМ Кандиба
Молочно-м’ясне скотарство: Респ. міжвід. темат. наук. зб..–К.: Урожай, 60-63, 1983
71983
Пріоритетні напрями підвищення продуктивності свиней і рентабельності галузі свинарства в Україні
ВМ Кандиба, ДД Чертков, БД Чертков
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Зб. наук. праць, 167-171, 2008
62008
Пріоритетні технології виробництва, заготівлі та використання кормів у молочному скотарстві
ВІ Гноєвий
Молочне і м’ясне скотарство.–К.: Урожай, 101-105, 1995
61995
Годівля і відтворення сільськогосподарських тварин в Україні
ІВ Гноєвий
ІВ Гноєвий—Харків, 2006
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20