Alexander Rossolov, Александр Россолов
Alexander Rossolov, Александр Россолов
О. М. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Интервальное моделирование спроса на трудовые передвижения в крупнейших городах
ПФ Горбачёв, АВ Россолов, КВ Костенко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2011
142011
Влияние условий передвижения на выбор пары «жилье-работа»
ПФ Горбачёв, АВ Россолов
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 2007
82007
Моделирование спроса на услуги пассажирского маршрутного транспорта в крупных городах: монография
ПФ Горбачев, АВ Россолов
Х.: ХНАДУ, 2012
72012
Определение уровня вариативности матрицы пассажирских корреспонденций
АВ Россолов, ЕВ Любый
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (4), 43-47, 2013
62013
Assessing the impact of parameters for the last mile logistics system on creation of the added value of goods
A Rossolov, N Popova, D Kopytkov, H Rossolova, H Zaporozhtseva
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 95, 70-79, 2018
52018
Моделювання попиту на послуги міського пасажирського транспорту при проведенні масових заходів у містах
ОВ Россолов, ЄВ Любий, ВЮ Король, ОС Левченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 22-25, 2013
52013
Аналітична оцінка мінімальних та максимальних витрат часу пасажирів на зупинці міського маршруту
ПФ Горбачов, ОВ Макарічев, ОВ Россолов, ЄВ Любий, ВМ Чижик, ...
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013
52013
Удосконалення інтервальної концепції визначення попиту на послуги пасажирського маршрутного транспорту в крупних містах
ОВ Россолов
автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук 5 (01), 2012
52012
Формування моделі попиту на пересування населення малих міст маршрутним пасажирським транспортом
ЄВ Любий, ОВ Россолов
Комунальне господарство міст, 422-426, 2013
32013
Закономерности формирования спроса на услуги городского пассажирского транспорта
АВ Россолов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 8-10, 2013
32013
Модифицированный метод табличного обследования пассажирских корреспонденций в средних городах
ПФ Горбачёв, АВ Россолов, СЮ Гончаренко
Автомобильный транспорт, 2014
22014
Моделирование мест пересадок пассажиров на маршрутной сети общественного транспорта в средних городах
СЮ Гончаренко, ПФ Горбачёв, АВ Россолов
Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектури, 103-107, 2014
22014
Совершенствование интервальной концепции определения спроса на услуги пассажирского маршрутного транспорта в крупных городах: дис.… канд. техн. наук.-Харьков, 2012.-215 с
АВ Россолов
Х, 2012
22012
Комплексна оцінка функціонування маршрутної мережі міста Кривий Ріг
ПФ Горбачов, ВО Вдовиченко, ОВ Россолов, ОС Колій
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (6), 4-7, 2009
22009
Определение возможности приложения труда в крупнейших городах
ПФ Горбачёв, АВ Россолов
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 2008
22008
Demand modelling for public transport service based on variation of needs in travel
A Rossolov
Transport Miejski i Regionalny, 2016
12016
Analiza lokalizacji parkingów buforowych na przykładzie dużego miasta
A Rossolov
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2015
12015
Дослідження закономірності зміни тривалості часу очікування пасажирами маршрутних транспортних засобів
ОВ Россолов, ВМ Чижик, СЮ Гончаренко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2013
12013
ДО ПИТАННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖУ
ОВ Россолов, ЄВ Любий
Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету/М-во освіти і …, 2005
1*2005
Sustainable suburban supply chain
A Rossolov, O Lobashov, D Kopytkov, V Naumov
Transportation Research Procedia 45, 795-802, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20