Олена Поліщук
Олена Поліщук
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка студентів до естетичного виховання дошкільників засобами українського народного декоративно-прикладного мистецтва
ОВ Поліщук
автореф. дис.… канд. пед. наук, 1996
121996
Педагогічні технології супроводження процесу фізичного виховання дітей дошкільного віку
ОВ Поліщук
Умань: СПД Жовтий, 2014
102014
Редагування електронних каталогів—новий напрямок підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів бібліотек
О Поліщук
Бібліотечний форум України, 27-30, 2006
92006
Стратегія діяльності закладів вищої освіти
О Поліщук
Персонал, 84-86, 2006
82006
Історіографічний аналіз проблеми правового виховання молодших підлітків загальноосвітніх навчальних закладів
O Polishchuk
Pedagogical Discourse, 568-573, 2013
42013
Метод дистанційної акустичної пальпації. Повідомлення 1. Параметри просторово локалізованих імпульсних зсувних деформацій у м'яких тканинах
ІМ Дикан, СВ Литвиненко, ЕА Баранник, АІ Марусенко, ОВ Ханенко, ...
Променева діагностика, променева терапія, 38-41, 2009
42009
Символіка українського декоративного розпису
О Поліщук
Умань, 2007
42007
Особливості правового виховання молодших підлітків шкіл-інтернатів
O Polishchuk
Pedagogical Discourse, 363-367, 2013
32013
Використання зразків декоративного мистецтва Черкащини в образотворчій діяльності дітей 5–9 років/Олена Поліщук
ОВ Поліщук
Умань: СПД Жовтий, 2009
32009
Класифікація витрат в управлінському обліку як ефективний напрям управління витратами
ТВ Давидюк, ОВ Поліщук
ДВНЗ" Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2017
22017
Особливості психолого-педагогічного супроводу батьків при підготовці дитини до школи
ВМ Кушнір, ОВ Поліщук
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016
22016
Здоров’я–найважливіша цінність людини і суспільства
O Polishchuk
Pedagogical Discourse, 240-244, 2012
22012
Правове виховання учнів 5–6 класів шкіл-інтернатів як складова соціалізації особистості
О Поліщук
Молодь і ринок, 83-88, 2012
22012
Правове виховання підростаючого покоління у педагогічній спадщині ВО Сухомлинського
ОВ Поліщук
Педагогічний дискурс, 416-421, 2011
22011
Особливості оподаткування та бухгалтерський супровід бізнесу в Польщі
К Гінайло, О Поліщук
Рекомендовано до друку науково-технічною радою Луцького національного …, 2019
12019
Місце процесу прийняття рішення у ситуації стресу
ОВ Поліщук
Вісник Національного університету оборони України, 308-313, 2014
12014
Формування у дітей старшого дошкільного віку компетентності про здоровий спосіб життя
О Поліщук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 241-248, 2013
12013
Правове виховання учнів 5–6 класів шкіл-інтернатів на засадах українських звичаїв
ОВ Поліщук
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
12012
Педагогічний супровід підготовки студентів до керівництва образотворчою діяльністю дошкільників: навч.-метод. посіб./Олена Поліщук; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед …
О Поліщук
Умань:[б. в.], 2008
12008
ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ У РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ОВ ПОЛІЩУК, ЗП БОГДАН, ГК ШУЛЬ
АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА» 2 (3), 191-201, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20