Підписатись
Tetiana Cherevchenko (Cherevchenko T.M., Т. М. Черевченко, Черевченко Т.М.)
Tetiana Cherevchenko (Cherevchenko T.M., Т. М. Черевченко, Черевченко Т.М.)
M.M.Gryshko National botanical garden NАS of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в nbg.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Биотехнология тропических и субтропических растений in vitro
ТМ Черевченко, АН Лаврентьева, РВ Иванников
Киев: Наукова думка, 2008
952008
Орхидеи в культуре
ТМ Черевченко, ГП Кушнир
К.: Наук. думка, 1986
831986
та ін. Збереження та збагачення рослинних ресурсів шляхом інтродукції, селекції та біотехнології. Монографія
ТМ Черевченко
Монографія. К.: Фітосоціоцентр, 2012
32*2012
Boitechnology of tropical and subtropical plants in vitro
TM Cherevchenko, AN Lavrentyeva, RV Ivannikov
Kyiv: Naukova dumka, 2008
262008
Тропические и субтропические орхидеи
ТМ Черевченко
Киев: Наукова думка.–1993.–254с, 1993
231993
Zberezhennia ta zbahachennia roslynnykh resursiv shliakhom introduktsii, selektsii ta biotekhnolohii [Preservation and enrichment plant resources through the introduction …
TM Cherevchenko
Кyiv: Fitosotsiotsentr 432, 2012
19*2012
Біорізноманіття деревних рослин в умовах мегаполісів та його оптимізація (на прикладі м. Києва)
ТМ Черевченко, СІ Кузнецов
Теоретичні засади урбоекології та фітомеліорації.–Український державний …, 2003
172003
Формирование зеленых насаждений при памятниках Древней Руси
АМ Гродзинский, ТМ Черевченко, ЮА Клименко, СИ Кузнецов, ...
Наук. думка, 1991
151991
Orkhidei v kulʹture
TM Cherevchenko, GP Kushnir
Nauk. dumka, 1986
101986
Біорізноманіття–основа життя на Землі
ТМ Черевченко
Бюл. Никит. Ботан. Сада, 14-21, 2003
82003
Інтродукція і збереження ex situ біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин
ТМ Черевченко, ЛІ Буюн, ЛА Ковальська
Інтродукція рослин, 24-30, 2000
82000
та ін. Особливості репродуктивної біології та початкових етапів розвитку деяких видів тропічних та субтропічних орхідей
ТМ Черевченко, ЛА Ковальська, ЛІ Буюн
Інтродукція рослин, 58-63, 2001
72001
Збереження біологічної різноманітності рослин–найважливіше завдання ботанічних садів і дендропарків України
ТМ Черевченко, ПА Мороз
Інтродукція та збереження рослинного різноманіття, 6-7, 1999
71999
Some results from studies on the effects of weightlessness on the growth of epiphytic orchids
TM Cherevchenko, TK Mayko
71983
Reproductive biology of Angraecum eburneum subsp. superbum (Orchidaceae) under glasshouse conditions
LI Buyun, TM Cherevchenko, LA Kovalska, RV Ivannikov
7*
Effect of simulated microgravitation on phytohormones and cell structure of tropical orchids
T Cherevchenko, N Zaimenko, T Majko, N Sytnjanskaja
Advances in Space Research 17 (6), 107-110, 1996
61996
Pollination strategies in Orchids (Orchidaceae)
TM Cherevchenko, LI Buyun, LА Kovalska
Ukrainian Botanical Journal 67 (5), 637-649, 2010
52010
Biotekhnologiya tropicheskikh i subtropicheskikh rastenii in vitro
TM Cherevchenko, AN Lavrent'eva, RV Ivannikov
Kiev: Naukova dumka, 2008
52008
Життя і творчість академіка НАНУ Андрія Михайловича Гродзинського (до 80-річчя від дня народження)
ТМ Черевченко
Український ботанічний журнал, 314-322, 2007
52007
Семенное и клональное размножение видов рода Cattleya Lindl.(Orchidaceae Juss.) в культуре in vitro
ТМ Черевченко, АН Лаврентьева, ЛИ Буюн, ЛА Ковальская
The Biology of Plant Cells in vitro and Biotechnology. Saratov, 2003
52003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20