Follow
Борщевський Віктор Валентинович
Борщевський Віктор Валентинович
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку
ВВ Борщевський
Фінанси України, 108-117, 2003
542003
Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції: монографія
ВВ Борщевський
Аверс, 2007
302007
Формування регіональної системи залучення іноземних інвестицій
В Борщевський, І Польова
Регіональна економіка, 41-48, 2006
252006
Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: монографія
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін, ІМ Куліш, ЮР Злидник
Львів: Ін-т регіональних досліджень, 2012
212012
Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін, ІМ Куліш
НАН України. Інститут регіональних досліджень.–Львів, 2011
162011
Україна і Польща в рамках розширеного ЄС: економічна оптимізація та глобальне партнерство: монографія
ВВ Борщевський
Львів: Аверс, 2009
152009
Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС: Монографія/Мікула Н
Н Мікула, В Борщевський, Т Васильців
Львів: Ліга Прес, 2009
142009
Модернізація транспортної інфраструктури в процесі наближення до ЄС: досвід Польщі для України
В Борщевський
International relations, part “Economic sciences”, 2016
92016
Оптимізація українсько-польського економічного співробітництва в процесі наближення України до ЄС
ВВ Борщевський
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних …, 2009
92009
Інституційні основи суспільно-економічних і ринкових перетворень в Польщі
В Борщевський
Львів: Вид-во Львів. комерц. акад, 2003
82003
Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку
ВВ Борщевський, ВМ Магас
Економіка АПК, 14-19, 2014
72014
Потенціал розвитку і перспективи відродження сільських територій в умовах сучасних реформ: науково-аналітична доповідь
ВВ Борщевський, ВМ Магас, НА Цимбаліста
Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni MI Dolishnʹoho NAN Ukraïny, 2017
62017
Маркетинг сільських територій у новій парадигмі управління конкурентоспроможністю регіону
ВВ Борщевський, ІМ Куліш, ІК Кравців
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 12-15, 2016
62016
Роль менеджменту консалтингових компаній в розвитку транскордонного бізнесу
В Борщевський
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональний …, 2010
62010
Українсько-польське економічне співробітництво у світлі сучасних теорій оптимізації
В Борщевський
Актуальні проблеми економіки, 11-18, 0
6*
Інституційні аспекти конвергенції соціально-економічного простору транскордонного регіону
ВВ Борщевський, КК Куцаб-Бонк
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 201-206, 2016
52016
Шляхи розвитку міжрегіонального українсько-польського співробітництва
І Бабець, В Борщевський, Ю Мігущенко
Національний інститут стратегічних досліджень.[Електронний ресурс]. Режим …, 2011
52011
Українсько-польське економiчне спiвробiтництво в умовах євроiнтеграцiї: монографiя
ВВ Борщевський
52007
Соціально-економічна конвергенція людського потенціалу в контексті розвитку транскордонного регіону
ВВ Борщевський, К Куцаб-Бонк
Регіональна економіка, 174-180, 2016
42016
Ринкова самоорганізація як чинник розвитку кооперації та кластероутворення на сільських територіях
ВВ Борщевський
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 339-349, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20