Борщевський Віктор Валентинович
Борщевський Віктор Валентинович
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку
ВВ Борщевський
Фінанси України, 108-117, 2003
542003
Формування регіональної системи залучення іноземних інвестицій
В Борщевський, І Польова
Регіональна економіка, 41-48, 2006
242006
Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції: монографія
ВВ Борщевський
Аверс, 2007
222007
Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: монографія
ВВ Борщевський, Х Притула, В Крупін, І Куліш, Ю Злидник
монографія]/НАН України. Ін-т регіональних досліджень.–Львів, 2012
152012
Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін, ІМ Куліш
НАН України. Інститут регіональних досліджень.–Львів, 2011
142011
Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС: Монографія/Мікула Н
Н Мікула, В Борщевський, Т Васильців
Львів: Ліга Прес, 2009
132009
Україна і Польща в рамках розширеного ЄС: економічна оптимізація та глобальне партнерство: монографія
ВВ Борщевський
Львів: Аверс, 2009
112009
Роль менеджменту консалтингових компаній в розвитку транскордонного бізнесу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональний розвиток та транскордонне …
В Борщевський
Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України.–2010.–Вип 6 (86), 21, 2010
82010
Інституційні основи суспільно-економічних і ринкових перетворень в Польщі
В Борщевський
Львів: Вид-во Львів. комерц. акад, 2003
82003
Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку
ВВ Борщевський, ВМ Магас
Економіка АПК, 14-19, 2014
62014
Модернізація транспортної інфраструктури в процесі наближення до ЄС: досвід Польщі для України
В Борщевський
Міжнародні відносини Серія" Економічні науки", 2017
52017
Маркетинг сільських територій у новій парадигмі управління конкурентоспроможністю регіону
ВВ Борщевський, ІМ Куліш, ІК Кравців
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 12-15, 2016
52016
Оптимізація українсько-польського економічного співробітництва в процесі наближення України до ЄС
В Борщевський
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних …, 2009
52009
Вплив сільських територій на економіку українсько-польського транскордонного регіону: суспільно-психологічний та інвестиційно-інноваційний аспекти
ВВ Борщевський, ГЯ Бабій
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 16-19, 2015
42015
Вплив інституційних дисфункцій на ефективність використання соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій
ВВ Борщевський
Регіональна економіка, 149-161, 2014
42014
Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін
Регіональна економіка, 25-33, 2012
42012
Інституційні аспекти підготовки до Євро-2012 [Електронний ресурс]
ВВ Борщевський
Стратегічні пріоритети, 13, 2009
42009
Українсько-польське економічне співробітництво у світлі сучасних теорій оптимізації
В Борщевський
Актуальні проблеми економіки, 11-18, 0
4*
Потенціал розвитку і перспективи відродження сільських територій в умовах сучасних реформ: науково-аналітична доповідь
ВВ Борщевський, ВМ Магас, НА Цимбаліста
Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni MI Dolishnʹoho NAN Ukraïny, 2017
32017
Аксіологічні засади формування людського потенціалу сільських територій: євроінтеграційний контекст
ВВ Борщевський, ЮР Злидник
Регіональна економіка, 94-104, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20