Подписаться
Борщевський Віктор Валентинович
Борщевський Віктор Валентинович
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку
ВВ Борщевський
Фінанси України, 108-117, 2003
522003
Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції: монографія
ВВ Борщевський
Аверс, 2007
302007
Формування регіональної системи залучення іноземних інвестицій
В Борщевський, І Польова
Регіональна економіка, 41-48, 2006
252006
Публічне управління в умовах воєнного стану: інституційні трансформації, стратегічне планування та механізми розвитку
В Борщевський, О Василиця, Є Матвєєв
Держава та регіони, 2022
242022
Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: монографія
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін, ІМ Куліш, ЮР Злидник
Львів: Ін-т регіональних досліджень, 2012
242012
Економіка війни та повоєнний економічний розвиток України: проблеми, пріоритети, завдання
В Борщевський, І Куропась, О Микита
Громадський простір 13, 2022
202022
Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін, ІМ Куліш
НАН України. Інститут регіональних досліджень.–Львів, 2011
172011
Україна і Польща в рамках розширеного ЄС: економічна оптимізація та глобальне партнерство: монографія
ВВ Борщевський
Львів: Аверс, 2009
162009
Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС: Монографія/Мікула Н
Н Мікула, В Борщевський, Т Васильців
Львів: Ліга Прес, 2009
142009
Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку
ВВ Борщевський, ВМ Магас
Економіка АПК, 14-19, 2014
112014
Модернізація транспортної інфраструктури в процесі наближення до ЄС: досвід Польщі для України
В Борщевський
International relations, part “Economic sciences”, 2016
102016
Оптимізація українсько-польського економічного співробітництва в процесі наближення України до ЄС
ВВ Борщевський
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних …, 2009
92009
Роль менеджменту консалтингових компаній в розвитку транскордонного бізнесу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональний розвиток та транскордонне …
В Борщевський
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональний …, 2010
82010
Інституційні основи суспільно-економічних і ринкових перетворень в Польщі
В Борщевський
Львів: Вид-во Львів. комерц. акад, 2003
82003
Потенціал розвитку і перспективи відродження сільських територій в умовах сучасних реформ: науково-аналітична доповідь
ВВ Борщевський, ВМ Магас, НА Цимбаліста
Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni MI Dolishnʹoho NAN Ukraïny, 2017
72017
Інституційні аспекти конвергенції соціально-економічного простору транскордонного регіону
ВВ Борщевський, КК Куцаб-Бонк
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 201-206, 2016
72016
Маркетинг сільських територій у новій парадигмі управління конкурентоспроможністю регіону
ВВ Борщевський, ІМ Куліш, ІК Кравців
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 12-15, 2016
62016
Українсько-польське економічне співробітництво у світлі сучасних теорій оптимізації
В Борщевський
Актуальні проблеми економіки, 11-18, 0
6*
Шляхи розвитку міжрегіонального українсько-польського співробітництва
І Бабець, В Борщевський, Ю Мігущенко
Національний інститут стратегічних досліджень.[Електронний ресурс]. Режим …, 2011
52011
Українсько-польське економiчне спiвробiтництво в умовах євроiнтеграцiї: монографiя
ВВ Борщевський
52007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20