Борщевський Віктор Валентинович
Борщевський Віктор Валентинович
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку
ВВ Борщевський
Фінанси України, 108-117, 2003
512003
Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції: монографія
ВВ Борщевський
Аверс, 2007
262007
Формування регіональної системи залучення іноземних інвестицій
В Борщевський, І Польова
Регіональна економіка, 41-48, 2006
252006
Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: монографія
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін, ІМ Куліш, ЮР Злидник
Львів: Ін-т регіональних досліджень, 2012
172012
Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін, ІМ Куліш
НАН України. Інститут регіональних досліджень.–Львів, 2011
142011
Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС: Монографія/Мікула Н
Н Мікула, В Борщевський, Т Васильців
Львів: Ліга Прес, 2009
132009
Україна і Польща в рамках розширеного ЄС: економічна оптимізація та глобальне партнерство: монографія
ВВ Борщевський
Львів: Аверс, 2009
132009
Інституційні основи суспільно-економічних і ринкових перетворень в Польщі
В Борщевський
Львів: Вид-во Львів. комерц. акад, 2003
82003
Модернізація транспортної інфраструктури в процесі наближення до ЄС: досвід Польщі для України
В Борщевський
International relations, part “Economic sciences”, 2016
72016
Маркетинг сільських територій у новій парадигмі управління конкурентоспроможністю регіону
ВВ Борщевський, ІМ Куліш, ІК Кравців
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 12-15, 2016
62016
Роль менеджменту консалтингових компаній в розвитку транскордонного бізнесу
В Борщевський
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональний …, 2010
62010
Оптимізація українсько-польського економічного співробітництва в процесі наближення України до ЄС
В Борщевський
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних …, 2009
62009
Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку
ВВ Борщевський, ВМ Магас
Економіка АПК, 14-19, 2014
52014
Українсько-польське економiчне спiвробiтництво в умовах євроiнтеграцiї: монографiя
ВВ Борщевський
52007
Українсько-польське економічне співробітництво у світлі сучасних теорій оптимізації
В Борщевський
Актуальні проблеми економіки, 11-18, 0
5*
Потенціал розвитку і перспективи відродження сільських територій в умовах сучасних реформ: науково-аналітична доповідь
ВВ Борщевський, ВМ Магас, НА Цимбаліста
Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni MI Dolishnʹoho NAN Ukraïny, 2017
42017
Ринкова самоорганізація як чинник розвитку кооперації та кластероутворення на сільських територіях
ВВ Борщевський
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 339-349, 2014
42014
Вплив інституційних дисфункцій на ефективність використання соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій
ВВ Борщевський
Регіональна економіка, 149-161, 2014
42014
Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін
Регіональна економіка, 25-33, 2012
42012
Інституційні аспекти підготовки до Євро-2012 [Електронний ресурс]
ВВ Борщевський
Стратегічні пріоритети, 13, 2009
42009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20