Борщевський Віктор Валентинович
Борщевський Віктор Валентинович
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку
ВВ Борщевський
Фінанси України, 108-117, 2003
582003
Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції: монографія
ВВ Борщевський
Аверс, 2007
262007
Формування регіональної системи залучення іноземних інвестицій
В Борщевський, І Польова
Регіональна економіка, 41-48, 2006
242006
Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: монографія
ВВ Борщевський, Х Притула, В Крупін, І Куліш, Ю Злидник
монографія]/НАН України. Ін-т регіональних досліджень.–Львів, 2012
172012
Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін, ІМ Куліш
НАН України. Інститут регіональних досліджень.–Львів, 2011
152011
Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС: Монографія/Мікула Н
Н Мікула, В Борщевський, Т Васильців
Львів: Ліга Прес, 2009
132009
Україна і Польща в рамках розширеного ЄС: економічна оптимізація та глобальне партнерство: монографія
ВВ Борщевський
Львів: Аверс, 2009
132009
Роль менеджменту консалтингових компаній в розвитку транскордонного бізнесу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональний розвиток та транскордонне …
В Борщевський
Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України.–2010.–Вип 6 (86), 21, 2010
82010
Інституційні основи суспільно-економічних і ринкових перетворень в Польщі
В Борщевський
Львів: Вид-во Львів. комерц. акад, 2003
82003
Модернізація транспортної інфраструктури в процесі наближення до ЄС: досвід Польщі для України
В Борщевський
International relations, part “Economic sciences”, 2016
72016
Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку
ВВ Борщевський, ВМ Магас
Економіка АПК, 14-19, 2014
62014
Оптимізація українсько-польського економічного співробітництва в процесі наближення України до ЄС
В Борщевський
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних …, 2009
62009
Маркетинг сільських територій у новій парадигмі управління конкурентоспроможністю регіону
ВВ Борщевський, ІМ Куліш, ІК Кравців
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 12-15, 2016
52016
Українсько-польське економічне співробітництво у світлі сучасних теорій оптимізації
В Борщевський
Актуальні проблеми економіки, 11-18, 0
5*
Потенціал розвитку і перспективи відродження сільських територій в умовах сучасних реформ: науково-аналітична доповідь
ВВ Борщевський, ВМ Магас, НА Цимбаліста
Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni MI Dolishnʹoho NAN Ukraïny, 2017
42017
Вплив інституційних дисфункцій на ефективність використання соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій
ВВ Борщевський
Регіональна економіка, 149-161, 2014
42014
Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін
Регіональна економіка, 25-33, 2012
42012
Інституційні аспекти підготовки до Євро-2012 [Електронний ресурс]
ВВ Борщевський
Стратегічні пріоритети, 13, 2009
42009
Інституційні аспекти конвергенції соціально-економічного простору транскордонного регіону
ВВ Борщевський, КК Куцаб-Бонк
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 201-206, 2016
32016
Ризики впливу зони вільної торгівлі з ЄС на Українсько-Польське співробітництво в аграрній сфері: міждержавний і транскордонний аспекти
ВВ Борщевський, КК Куцаб-Бонк
Стратегічні пріоритети, 27-33, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20