Поліна Евальдівна Герчанівська / Полина Герчановская / Polina Herchanivska / ORCID:0000-0003-3647
Поліна Евальдівна Герчанівська / Полина Герчановская / Polina Herchanivska / ORCID:0000-0003-3647
завідувач кафедри культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ, доктор культурології
Підтверджена електронна адреса в nakkkim.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Культурологія : термінологічний словник
ПЕ Герчанівська
Київ : Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, 2015
44*2015
Українська народна культура: Христянський вимір
ПЕ Герчанівська
Університет" Україна", 2011
242011
Культура управління: навч. посібник
ПЕ Герчанівська
Герчанівська ПЕ–К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка, 2005
24*2005
Культура в парадигмах XX–XXI ст.
ПЕ Герчанівська
К. : НАКККіМ,, 2017
17*2017
Аналіз культури в парадигмі теорії систем
PE Gerchanivska
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (1), 3-7, 2017
132017
Художня та релігійна свідомість: спільне й особливе
ПЕ Герчанівська
Мультиверсум : Філософський альманах : [збірник наукових праць] / Ін-т …, 2005
132005
Analysis of culture in the paradigm of systems theory
P Gerchanivska
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2017
112017
Дерев’яні церкви України
ПЕ Герчанівська
К.: Наукова думка, 1996
111996
Традиції: стабільність і варіативність
ПЕ Герчанівська
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
92010
Простмодернізм: інноваційні форми і технології культурної практики сучасності
ПЕ Герчанівська
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 58-62, 2013
82013
Креативність у динаміці культурних форм
PE Gerchanivska
Культура і сучасність, 113-117, 2011
82011
Криза ідентифікації в архітектоніці глобалізації: українські реалії
PE Gerchanivska
Культура і сучасність, 52-57, 2013
72013
Культурологія: навч. посіб. для дистанційного навчання; за наук. ред. ВІ Панченко, 2-ге вид./ЕП Герчанівська
ПЕ Герчанівська
К.: Університет" Україна, 14-45, 2006
72006
Індивід, суб’єкт, особистість, індивідуальність як базові концепти теоретичної культурології: нові підходи і стратегії
ПЕ Герчанівська
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 78-86, 2014
62014
Параметри нового світу: премодернізм—модернізм—постмодернізм
P Herchanivsʹka
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (4), 34-38, 2013
52013
Варіативність й інваріантність міфологічної свідомості
P Herchanivsʹka
Культура і сучасність, 33-39, 2013
42013
Функціонування народної культури в соціумі
ПЕ Герчанівська
Культура України, 132-141, 2010
42010
Знаково-символічна природа народної християнської культури
PE Gerchanivska
Культура і сучасність, 91-96, 2010
42010
Філософія соборності в українському народному православ’ї
P Herchanivsʹka
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (1), 57-61, 2010
42010
Самоідентифікація і самосвідомість творчої особистості у традиційному суспільстві в контексті проблеми «Іншого»
ПЕ Герчанівська, ПЭ Герчановская
Політехніка, 2007
42007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20