Валерия  Волкова Valeriia Volkova Волкова Валерія 0000-0003-1539-6194
Валерия Волкова Valeriia Volkova Волкова Валерія 0000-0003-1539-6194
Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса
Verified email at pntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління ліквідністю як складова фінансової стійкості банку
ВВ Волкова, НІ Волкова, OМ Чорна
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (10), 2011
232011
Управление банковской деятельностью:[учебно-практическое пособие]
НИ Волкова, РА Герасименко, ТА Чашко
Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд, 2003
222003
Удосконалення управління залученими депозитними ресурсами банку
НІ Волкова
Донецький національний університет, Економічний факультет, 2016
172016
Банкострахування як сучасний метод мінімізації кредитного ризику банку.
V Volkova, N Volkova
Фінанси, облік, банки, 54-59, 2016
132016
Организационный механизм управления капитализацией банков
ВВ Волкова
Економіка і організація управління.–2009.–Вип, 121-137, 2009
122009
Аналіз проблем кредитування малого та середнього бізнесу в сучасних економічних умовах
НІ Волкова, КД Свірідова
102017
Тенденції та перспективи управління кредитною діяльністю банків
НІ Волкова, ВВ Волкова
Economic and law paradigm of modern society, 28-34, 2016
102016
Specification of the JSM intelligent system
MA Mikheenkova, AY Volkova
Automatic Documentation and Mathematical Linguistics 47 (4), 135-150, 2013
102013
Особливості використання інструментів грошово-кредитної політики в сучасних умовах
ВВ Волкова
82012
Algorithmization of procedures of the JSM method for automatic hypothesis generation
AY Volkova
Automatic Documentation and Mathematical Linguistics 45 (3), 113-120, 2011
82011
Analyzing the data of different subject fields using the procedures of the JSM method for automatic hypothesis generation
AY Volkova
Automatic Documentation and Mathematical Linguistics 45 (3), 127-139, 2011
82011
Bankostrakhuvannia iak suchasnyj metod minimizatsii kredytnoho ryzyku banku [Bank insurance as a modern method of minimizing bank credit risk]
VV Volkova, NI Volkova
Fynansy, uchet, banky—Finance, accounting, banks 1 (21), 54-59, 2016
72016
Тенденції розвитку страхового ринку в умовах нестійкого ринкового середовища
ВВ Волкова
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2016
72016
Напрямки оптимізації структури кредитних ресурсів банків в умовах нестійкого економічного середовища
ВВ Волкова, НІ Волкова
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім …, 2013
72013
Активи та пасиви банків України: сучасний стан та фактори впливу.
K Sokolova, V Volkova
Економіка і організація управління, 65-74, 2018
6*2018
Теоретические аспекты сущности финансово-экономического механизма управления капитализацией банков
ВВ Волкова, НИ Волкова, ОМ Черная
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 200-203, 2011
62011
Analysis of problems of lending to small and medium-sized businesses in modern economic conditions
NI Volkova, KD Sviridova
Finansy, oblik, banky 1 (22), 55-62, 2017
52017
Методичні аспекти державного регулювання страхового ринку України
ВВ Волкова
Економіка і організація управління, 24, 2016
52016
Innovatsiyna kredytna polityka banku: formuvannya i realizatsiya
NI Volkova, AV Havrikova
Donets'k: Donbass, 2014
52014
Методичні аспекти управління ризиком кредитного портфеля банку
ВВ Волкова
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20