Bogdan Adamyk, Богдан Адамик (ORCHID iD 0000-0001-5136-3854)
Bogdan Adamyk, Богдан Адамик (ORCHID iD 0000-0001-5136-3854)
Verified email at uwl.ac.uk
Title
Cited by
Cited by
Year
Національний банк і грошово-кредитна політика
БП Адамик
навчальний посібник/БП Адамик.–Тернопіль: Карт-бланш, 2002
1382002
Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка – 2-ге вид. випр.. і доповн.
О Дзюблюк, Б Адамик, Н Галапуп, Я Чайковський
Тернопіль.: ТзОВ «Терно-граф» 2013, 688, 2013
51*2013
Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. 2-ге видання, доп. і переробл.
Б Адамик
Київ: Кондор 2011, 416, 2011
49*2011
Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник
БП Адамик
Тернопіль: Карт-бланш, 2007
492007
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка
О Дзюблюк, Б Адамик, Г Балянт
Тернопіль: Астон 2012, 358, 2012
352012
Auditing of the software of computer accounting system
O Adamyk, B Adamyk, N Khorunzhak
CEUR-WS, 2018
322018
Центральний банк і грошово-кредитна політика
БП Адамик
підручник/БП Адамик.–[2-ге видання, доп. і переробл.].–К.: Кондор, 2011
312011
ACCOUNTING METHODS FOR PUBLIC SECTOR ENTITIES
BA Oksana Adamyk
Czech Journal of Social Sciences Business and Economics, 52-62, 2017
242017
Банківські електронні послуги: Навчальний посібник
Б Адамик
Тернопіль: Карт-Бланш, 2005
232005
Analysis of Trust in Ukrainian banks based on Machine Learning Algorithms
B Adamyk, A Skirka, K Snihur, O Adamyk
2019 9th International Conference on Advanced Computer Information …, 2019
202019
Problems and perspectives of banking regulation in Ukraine during the economic crisis of 2014-2016
B Adamyk
CZECH JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND ECONOMICS 5 (3), 18-27, 2016
202016
Особливості інституційної організації державного регулювання діяльності банків в Україні
BP Adamyk
Економічний аналіз 14 (2), 6-11, 2013
162013
Вибір цільової спрямованості монетарної політики в Україні
Б Адамик
Світ фінансів 2004 (1), 72-81, 2004
142004
Передавальний механізм монетарної політики та його значення для ефективної діяльності НБУ
Р Тиркало, Б Адамик
Вісник НБУ, 6-11, 1999
141999
Трансформація парадигми державного регулювання банківської діяльності в умовах фінансової кризи
Б Адамик
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2010
132010
Монетарна політика Національного банку та її вплив на рівень інфляції в Україні
Б Адамик
ТНЕУ, 2008
132008
Інформаційні технології у банківській сфері: навч. посіб./Б. Адамик, І. Литвин, В. Ткачук
БП Адамик
К.: Знання, 2008.–349 с, 2008
122008
Аналіз ресурсного потенціалу банківської системи у період кризи
Б Адамик, А Скірка
ТНЕУ, 2017
102017
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: Монографія. За ред. д.е.н., проф. Дзюблюка О.В.
О Дзюблюк, Б Адамик, Я Чайковський, Н Галапуп
ТНЕУ 2010, 384, 2010
102010
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія
БПА О.В. Дзюблюк, В.В. Корнєєв, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова
Тернопіль: Вектор, 2017
92017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20