Taina Zavora (Таїна Завора)
Taina Zavora (Таїна Завора)
PhD, Associate Professor of Finance, Banking and Public Administration, Departament of Finance and
Підтверджена електронна адреса в pntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління фінансово-економічною безпекою
ВО Онищенко, ГВ Козаченко, СВ Онищенко, ТМ Завора
Полтавський національний технічний університет, 2018
382018
Соціальна безпека регіону: теоретичні та прикладні аспекти
ВО Онищенко, ТМ Завора, ОВ Чепурний
Полтавський національний технічний університет, 2015
222015
Соціальна безпека регіону: теоретичні та прикладні аспекти
ВО Онищенко, ТМ Завора, ОВ Чепурний
монографія, 2015
222015
Ринок нерухомості та особливості його функціонування на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні
Т Завора
Економіст.—2006.—Жовтень, 40-43, 2009
202009
Forming the diagnostics methods of social security condition in a region
T Zavora, O Chepurny
Economics & Sociology 7 (1), 228, 2014
192014
Організаційно-економічні засади сучасної житлової політики: регіональний вимір: монографія
ВО Онищенко, ЗТ М
Полтава: ПолтНТУ, 2011
162011
Аналіз та оцінка індикаторів стану соціальної безпеки України
ТМ Завора, ОВ Чепурний
Ефективна економіка [Електронний ресурс] Режим доступу до журналу: http:/www …, 2012
142012
Становлення ринку житла на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні
ТМ Завора
Регіональна економіка, 87-95, 2007
142007
Соціальне страхування: навчальний посібник
ТМ Завора
Полтава: ПолтНТУ, 2013
122013
Сучасні реалії реформування пенсійної системи України
ТМ Завора
Поліграфічний центр Полтавського національного технічного університету імені …, 2013
122013
Комплексна система моніторингу соціальної безпеки регіону
ТМ Завора, ОВ Чепурний
Донецьк: Цифрова типографія, 2013
122013
Формування системи загальнообов’язкового медичного страхування в Україні
ТМ Завора, ЮІ Стовба
Видавець МФ ТОВ «Друкарня" Новийсвіт"», 2015
112015
Sotsialna bezpeka rehionu: teoretychni ta prykladni aspekty: monohrafiіa
VO Onyshchenko, TM Zavora, OV Chepurnyi
Poltava: PoltNTU, 2015
102015
Region housing policies in terms of its social and economic security
V Onyshchenko, A Kozachenko, T Zavora
International Journal of Engineering and Technology (UAE) 7 (3), 12-18, 2018
92018
Аналіз доходів місцевих бюджетів (на прикладі Полтавської області)
ТМ Завора, ЮМ Чумак
Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, 2016
82016
Пріоритетні напрями політики соціальної безпеки щодо поліпшення стану пенсійного забезпечення в Україні
ТМ Завора, ЮІ Деньга
Молодий вчений, 67-72, 2016
82016
Teoretyko-metodychni pidkhody do otsiniuvannia rivnia natsionalnoi bezpeky u sotsialnii sferi v umovakh systemnoi transformatsii [Theoretical and methodical approaches to the …
TM Zavora
Ekonomika i rehion 6 (55), 34-40, 2015
72015
Недержавні пенсійні фонди як інституційний інвестор в реальний сектор економіки України
ТМ Завора, СС Білько
Наука й економіка, 14-22, 2015
72015
Реформування регіональної соціальної політики в контексті забезпечення соціальної безпеки
ТМ Завора, ОВ Чепурний
Економічний простір, 70-80, 2013
72013
Формування соціальної житлової політики регіону
ВО Онищенко, ТМ Завора
Коммунальное хозяйство городов, 184-188, 2008
62008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20