Follow
Валентина Воронкова / Valentyna Voronkova
Валентина Воронкова / Valentyna Voronkova
Запорізький національний університет
Verified email at znu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління людськими ресурсами: філософські засади: навч. посіб.
ВГ Воронкова, АГ Беліченко, ОМ Попов
К.: Професіонал 567, 2006
279*2006
Кадровий менеджмент: Навчальний посібник
ВГ Воронкова
К.: ВД «Професіонал, 2004
1322004
Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри: монографія
ВГ Воронкова
Запорізька державна інженерна академія, 2010
1082010
Менеджмент у державних організаціях: навч. посіб.
ВГ Воронкова
К.: Професіонал 256, 2004
782004
Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-антропологічні виміри). Монографія
ВГ Воронкова
Запоріжжя: РВВ ЗДІА 254, 2008
732008
Філософія: навчальний посібник
ВГ Воронкова
К.: ВД “Професіонал, 439, 2004
712004
Метафізичні виміри людського буття
В Воронкова
ББК 87 Ф 54, 3, 2013
622013
Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічний контекст: монографія
ВГ Воронкова
Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2012
602012
Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства
ВГ Воронкова
Гілея: науковий вісник, 174-179, 2015
552015
Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві
ВГ Воронкова
Гілея: науковий вісник, 198-203, 2014
532014
Соціально-економічне прогнозування
ВГ Воронкова
навчальний посібник.–К.: ВД «Професіонал, 2004
512004
Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 17-28, 2012
502012
Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації
ВГ Воронкова, ВО Нікітенко
Гілея: науковий вісник, 487-492, 2013
482013
Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего
V Voronkova
Future Human Image, 134-152, 2012
482012
Фiлософiя глобалiзацiї: соцiоантропологiчнi, соцiоекономiчнi та соцiокультурнi вимiри
ВГ Воронкова
Монографiя, 272, 2010
442010
Місце і роль України в глобалізаційних процесах сучасності
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 16-32, 2009
442009
Синергетична методологія аналізу соціального управління
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 26-46, 2009
422009
Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до smart-суспільствa
ВГ Воронкова, ТП Романенко, Р Андрюкайтене
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 13-27, 2016
382016
Глобалізація як процес універсалізації стосунків між державою та ринком
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 15-35, 2008
382008
Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства
В Воронкова
Філософія освіти, 204-220, 2008
372008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20