Валентина Воронкова / Valentyna Voronkova
Валентина Воронкова / Valentyna Voronkova
Запорізький національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене znu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління людськими ресурсами: філософські засади: навч. посіб.
ВГ Воронкова
К.: Професіонал 567, 2006
1732006
Кадровий менеджмент: Навчальний посібник
ВГ Воронкова
К.: ВД «Професіонал, 2004
1132004
Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри: монографія
ВГ Воронкова
Запорізька державна інженерна академія, 2010
912010
Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-антропологічні виміри). Монографія
ВГ Воронкова
Запоріжжя: РВВ ЗДІА 254, 2008
672008
Менеджмент у державних організаціях: навч. посіб.
ВГ Воронкова
К.: Професіонал 256, 2, 2004
632004
Метафізичні виміри людського буття
В Воронкова
ББК 87 Ф 54, 3, 2013
552013
Філософія: навчальний посібник
ВГ Воронкова
К.: ВД “Професіонал, 439, 2004
502004
Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічний контекст: монографія
ВГ Воронкова
Запоріжжя: ЗДІА 262, 2012
482012
Соціально-економічне прогнозування
ВГ Воронкова
К.: ВД «Професіонал, 2004
432004
Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства
ВГ Воронкова
Гілея: науковий вісник, 174-179, 2015
382015
Синергетична методологія аналізу соціального управління
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 26-46, 2009
382009
Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві
ВГ Воронкова
Гілея: науковий вісник, 198-203, 2014
362014
Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації
ВГ Воронкова, ВО Нікітенко
Гілея: науковий вісник, 487-492, 2013
362013
Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 17-28, 2012
362012
Фiлософiя глобалiзацiї: соцiоантропологiчнi, соцiоекономiчнi та соцiокультурнi вимiри
ВГ Воронкова
Монографiя, 272, 2010
352010
Місце і роль України в глобалізаційних процесах сучасності
ВГ Воронкова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 16-32, 2009
322009
Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства
В Воронкова
Філософія освіти, 2008
322008
The formation of the concept of noosphere development of modern society in the conditions of information society
V Valentina
Философия и космология 16, 2016
302016
The formation of the concept of noosphere development of modern society in the conditions of information society
V Valentina
Philosophy & Cosmology Научный журнал: К: Международное философско …, 2016
302016
The philosophy of globalization: the socioanthropological, socioeconomic and sociocultural dimensions. Monograph.
VG Voronkova
Zaporozhye: DIG Publishing, 2010
282010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20